hi,欢迎来到华秋商城 收藏我们客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
首页所有产品电容器通用贴片电容(MLCC) 当前“通用贴片电容(MLCC)”共 786 条相关库存

±5%精度的50V额定电压的通用贴片电容(MLCC)

华秋商城代理的通用贴片电容(MLCC)芯片全系列,有±5%精度、50V额定电压芯片,都是华秋商城自营的正品现货通用贴片电容(MLCC)芯片。
 • 品牌

  清除
 • 容值

  清除
 • 精度

  清除
 • 额定电压

  清除
 • 温度系数(介质)

  清除
 • 特性

  清除
 • 封装/外壳

  清除

应用筛选清空条件
已应用筛选内容:
精度:±5%×额定电压:50V×
下载表格 每页显示:
图片原厂型号品牌描述库存参考价格容值精度额定电压温度系数(介质)特性封装/外壳
0603N330J500CT0603N330J500CTWalsin
台湾华科
0603 33pF ±5% 50V C0G(NP0)
数据手册

现货:1300

可订期货

¥0.0198

立即购买
33pF
±5%
50V
C0G(NP0)
-
0603(1608公制)
0603N301J500CT0603N301J500CTWalsin
台湾华科
0603 300pF ±5% 50V C0G(NP0)
数据手册

现货:3850

可订期货

¥0.033

立即购买
300pF
±5%
50V
C0G(NP0)
-
0603(1608公制)
0603N300J500CT0603N300J500CTWalsin
台湾华科
0603 30pF ±5% 50V C0G(NP0)
数据手册

现货:4000

可订期货

¥0.0198

立即购买
30pF
±5%
50V
C0G(NP0)
-
0603(1608公制)
0603N222J500CT0603N222J500CTWalsin
台湾华科
0603 2.2nF ±5% 50V C0G(NP0)
数据手册

现货:4000

可订期货

¥0.0429

立即购买
2.2nF
±5%
50V
C0G(NP0)
-
0603(1608公制)
0603N681J500CT0603N681J500CTWalsin
台湾华科
0603 680pF ±5% 50V C0G(NP0)
数据手册

现货:4000

可订期货

¥0.0341

立即购买
680pF
±5%
50V
C0G(NP0)
-
0603(1608公制)
AC0402JRNPO9BN101AC0402JRNPO9BN101Yageo
国巨
0402 100pF ±5% 50V C0G(NP0)
数据手册

现货:19900

¥0.0219

立即购买
100pF
±5%
50V
C0G(NP0)
-
0402
CC0402JRX7R9BB472CC0402JRX7R9BB472Yageo
国巨
0402 4.7nF ±5% 50V X7R
数据手册

现货:9750

可订期货

¥0.0069

立即购买
4.7nF
±5%
50V
X7R
-
0402
GCM1555C1H121JA16DGCM1555C1H121JA16DMurata
村田
0402 120pF ±5% 50V C0G(NP0)
数据手册

现货:10000

可订期货

¥0.0235

立即购买
120pF
±5%
50V
C0G(NP0)
-
0402
0402B222J500CT0402B222J500CTWalsin
台湾华科
0402 2.2nF ±5% 50V X7R
数据手册12

现货:10000

可订期货

¥0.0168

立即购买
2.2nF
±5%
50V
X7R
-
0402
GCM155R71H102JA37DGCM155R71H102JA37DMurata
村田
0402 1nF ±5% 50V X7R
数据手册

现货:9650

可订期货

¥0.0253

立即购买
1nF
±5%
50V
X7R
-
0402
0402N271J500CT0402N271J500CTWalsin
台湾华科
0402 270pF ±5% 50V C0G(NP0)
数据手册12

现货:10000

可订期货

¥0.0132

立即购买
270pF
±5%
50V
C0G(NP0)
-
0402
0603B102J500CT0603B102J500CTWalsin
台湾华科
0603 1nF ±5% 50V X7R
数据手册12

现货:500

在途:4000

可订期货

¥0.0221

立即购买
1nF
±5%
50V
X7R
-
0603(1608公制)
0402N680J500CT0402N680J500CTWalsin
台湾华科
0402 68pF ±5% 50V C0G(NP0)
数据手册12

现货:9850

可订期货

¥0.006

立即购买
68pF
±5%
50V
C0G(NP0)
-
0402
0402N200J500CT0402N200J500CTWalsin
台湾华科
0402 20pF ±5% 50V C0G(NP0)
数据手册12

现货:8400

可订期货

¥0.0066

立即购买
20pF
±5%
50V
C0G(NP0)
-
0402
CC0201JRNPO9BN220CC0201JRNPO9BN220Yageo
国巨
0201 22pF ±5% 50V C0G(NP0)
数据手册

现货:28820

可订期货

¥0.0149

立即购买
22pF
±5%
50V
C0G(NP0)
-
0201
0402CG430J500NT0402CG430J500NTFH
风华高科
0402 43pF ±5% 50V C0G(NP0)
数据手册

现货:20000

可订期货

¥0.0067

立即购买
43pF
±5%
50V
C0G(NP0)
-
0402
GCM188R71H223JA37DGCM188R71H223JA37DMurata
村田
0603 22nF ±5% 50V X7R
数据手册

现货:2850

可订期货

¥0.045

立即购买
22nF
±5%
50V
X7R
-
0603(1608公制)
0603N271J500CT0603N271J500CTWalsin
台湾华科
0603 270pF ±5% 50V C0G(NP0)
数据手册

现货:4000

可订期货

¥0.037

立即购买
270pF
±5%
50V
C0G(NP0)
-
0603(1608公制)
0402CG620J500NT0402CG620J500NTFH
风华高科
0402 62pF ±5% 50V C0G(NP0)
数据手册

现货:19850

可订期货

¥0.0062

立即购买
62pF
±5%
50V
C0G(NP0)
-
0402
0603CG560J500NT0603CG560J500NTFH
风华高科
0603 56pF ±5% 50V C0G(NP0)
数据手册

现货:7800

可订期货

¥0.0192

立即购买
56pF
±5%
50V
C0G(NP0)
-
0603(1608公制)
C0402C0G200J500NTBC0402C0G200J500NTBEYANG
0402 20pF ±5% 50V C0G(NP0)
数据手册

现货:8600

¥0.004

立即购买
20pF
±5%
50V
C0G(NP0)
-
0402
0805N180J500CT0805N180J500CTWalsin
台湾华科
0805 18pF ±5% 50V C0G(NP0)
数据手册12

现货:3900

可订期货

¥0.0372

立即购买
18pF
±5%
50V
C0G(NP0)
-
0805(2012公制)
0805N680J500CT0805N680J500CTWalsin
台湾华科
0805 68pF ±5% 50V C0G(NP0)
数据手册

现货:4000

可订期货

¥0.0372

立即购买
68pF
±5%
50V
C0G(NP0)
-
0805(2012公制)
0805N101J500CT0805N101J500CTWalsin
台湾华科
0805 100pF ±5% 50V C0G(NP0)
数据手册12

现货:4000

可订期货

¥0.0372

立即购买
100pF
±5%
50V
C0G(NP0)
-
0805(2012公制)
0805N330J500CT0805N330J500CTWalsin
台湾华科
0805 33pF ±5% 50V C0G(NP0)
数据手册

现货:2890

可订期货

¥0.0372

立即购买
33pF
±5%
50V
C0G(NP0)
-
0805(2012公制)