hi,欢迎来到华强芯城 收藏我们客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
首页所有产品电容器贴片铝电解电容 当前“贴片铝电解电容”共 362 条相关库存

贴片铝电解电容

 • 品牌

  清除
 • 容值

  清除
 • 精度

  清除
 • 额定电压

  清除
 • 引线间距

  清除
 • 寿命

  清除
 • 工作温度

  清除
 • 封装/外壳

  清除

应用筛选
下载表格 每页显示:
图片原厂型号品牌描述库存参考价格容值精度额定电压引线间距寿命工作温度封装/外壳
UWT1V470MCL1GSUWT1V470MCL1GSNichicon
尼吉康
D6.3x5.8mm 47uF ±20% 35V 63mArms@100kHz 1000小时@105℃ -55°C~105°C
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.319

立即购买
47uF
±20%
35V
-
105℃时为1000小时
-55°C~105°C
SMD-∮D6.3x5.8mm
UCD1E470MCL1GSUCD1E470MCL1GSNichicon
尼吉康
D6.3x5.8mm 47uF ±20% 25V 360mΩ 240mArms@100kHz AEC-Q200 2000小时@105℃ -55°C~105°C
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.484

立即购买
47uF
±20%
25V
-
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
SMD-∮D6.3x5.8mm
HV221M016E077RHV221M016E077RCapXon
台湾丰宾
D6.3x7.7mm 220uF ±20% 16V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:7

可订期货

¥0.4426

立即购买
220uF
±20%
16V
-
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
SMD-∮D6.3x7.7mm
UUD1V101MNL1GSUUD1V101MNL1GSNichicon
尼吉康
D8x10mm 100uF ±20% 35V 170mΩ 450mArms@100kHz AEC-Q200 5000小时@105℃ -55°C~105°C
数据手册

现货:968

可订期货

¥0.9604

立即购买
100uF
±20%
35V
-
105°C时为5000小时
-55°C~105°C
SMD-∮D8x10mm
CS1V101M-CRE77CS1V101M-CRE77ST(先科)
D6.3x7.7mm 100uF ±20% 35V 1000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:5

可订期货

¥0.2037

立即购买
100uF
±20%
35V
-
105°C时为1000小时
-40°C~105°C
SMD-∮D6.3x7.7mm
HV101M010E055ETRHV101M010E055ETRCapXon
台湾丰宾
D6.3x5.5mm 100uF ±20% 10V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:588

可订期货

¥0.1957

立即购买
100uF
±20%
10V
-
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
SMD-∮D6.3x5.5mm
ZV221M016E077ETRZV221M016E077ETRCapXon
台湾丰宾
D6.3x7.7mm 220uF ±20% 16V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:3005

可订期货

¥0.2435

立即购买
220uF
±20%
16V
-
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
SMD-∮D6.3x7.7mm
HV221M035F105ETRHV221M035F105ETRCapXon
台湾丰宾
D8x10.5mm 220uF ±20% 35V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:919

可订期货

¥0.5292

立即购买
220uF
±20%
35V
-
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
SMD-∮D8x10.5mm
MV471M6R3F105ETRMV471M6R3F105ETRCapXon
台湾丰宾
D8x10.5mm 470uF ±20% 6.3V 5000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.5464

立即购买
470uF
±20%
6.3V
-
105°C时为5000小时
-40°C~105°C
SMD-∮D8x10.5mm
DV221M050G105ETRDV221M050G105ETRCapXon
台湾丰宾
D10x10.5mm 220uF ±20% 50V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:1591

可订期货

¥0.6664

立即购买
220uF
±20%
50V
-
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
SMD-∮D10x10.5mm
UWT1E221MNL1GSUWT1E221MNL1GSNichicon
尼吉康
D8x10mm 220uF ±20% 25V 155mArms@100kHz 1000小时@105℃ -55°C~105°C
数据手册

现货:965

可订期货

¥0.5008

立即购买
220uF
±20%
25V
-
105℃时为1000小时
-55°C~105°C
SMD-∮D8x10mm
HV221M025F105ETRHV221M025F105ETRCapXon
台湾丰宾
D8x10.5mm 220uF ±20% 25V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:462

可订期货

¥0.4868

立即购买
220uF
±20%
25V
-
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
SMD-∮D8x10.5mm
UWT1V101MCL1GSUWT1V101MCL1GSNichicon
尼吉康
D6.3x7.7mm 100uF ±20% 35V 84mArms@100kHz 1000小时@105℃ -55°C~105°C
数据手册

现货:1720

可订期货

¥0.4295

立即购买
100uF
±20%
35V
-
105℃时为1000小时
-55°C~105°C
SMD-∮D6.3x7.7mm
HV470M016C055ETRHV470M016C055ETRCapXon
台湾丰宾
D5x5.5mm 47uF ±20% 16V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.1447

立即购买
47uF
±20%
16V
-
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
SMD-∮D5x5.5mm
HV4R7M035B055ETRHV4R7M035B055ETRCapXon
台湾丰宾
D4x5.5mm 4.7uF ±20% 35V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:1990

可订期货

¥0.1292

立即购买
4.7uF
±20%
35V
-
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
SMD-∮D4x5.5mm
HV330M035E055RHV330M035E055RCapXon
台湾丰宾
D6.3x5.5mm 33uF ±20% 35V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:5

可订期货

¥0.2746

立即购买
33uF
±20%
35V
-
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
SMD-∮D6.3x5.5mm
HV100M016B055ETRHV100M016B055ETRCapXon
台湾丰宾
D4x5.5mm 10uF ±20% 16V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:1804

可订期货

¥0.1249

立即购买
10uF
±20%
16V
-
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
SMD-∮D4x5.5mm
RVT1E220M0505-TRRVT1E220M0505-TRHUAHUI
华慧
D5x5.4mm 22uF ±20% 25V 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:1000

¥0.0943

立即购买
22uF
±20%
25V
0.059"(1.50mm)
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
SMD-∮D5x5.4mm
RVT1C2R2M0405-TRRVT1C2R2M0405-TRHUAHUI
华慧
D4x5.4mm 2.2uF ±20% 16V 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:2000

¥0.0804

立即购买
2.2uF
±20%
16V
0.039"(1.00mm)
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
SMD-∮D4x5.4mm
RVT2A100M0607-TRRVT2A100M0607-TRHUAHUI
华慧
D6.3x7.7mm 10uF ±20% 100V 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:915

¥0.1413

立即购买
10uF
±20%
100V
0.079"(2.00mm)
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
SMD-∮D6.3x7.7mm
RVT1H4R7K0405-TRRVT1H4R7K0405-TRHUAHUI
华慧
D4x5.4mm 4.7uF ±20% 50V 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:2000

¥0.0804

立即购买
4.7uF
±20%
50V
0.039"(1.00mm)
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
SMD-∮D4x5.4mm
MVK50VC10M6.3*5_6.3TPMVK50VC10M6.3*5_6.3TPSAMYOUNG
韩国三莹
D6.3x5mm 10uF ±20% 50V 1000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:1000

¥0.1771

立即购买
10uF
±20%
50V
-
105°C时为1000小时
-40°C~105°C
SMD-∮D6.3x5mm
MVK50VC47M6.3*8_6.3TPMVK50VC47M6.3*8_6.3TPSAMYOUNG
韩国三莹
D6.3x8mm 47uF ±20% 50V 1000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:900

¥0.23

立即购买
47uF
±20%
50V
-
105°C时为1000小时
-40°C~105°C
SMD-∮D6.3x8mm
RVT1E331M0810RVT1E331M0810Heyue
合粤
D8x10.5mm 330uF 25V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:500

¥0.3075

立即购买
330uF
±20%
25V
-
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
SMD-∮8x10.5mm
RVT1E100M0505RVT1E100M0505Heyue
合粤
D5x5.4mm 10uF 25V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:1000

¥0.0978

立即购买
10uF
±20%
25V
-
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
SMD-∮5x5.4mm