hi,欢迎来到华秋商城 收藏我们客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
首页所有产品电容器贴片铝电解电容 当前“贴片铝电解电容”共 477 条相关库存

贴片铝电解电容

 • 品牌

  清除
 • 容值

  清除
 • 精度

  清除
 • 额定电压

  清除
 • 寿命

  清除
 • 工作温度

  清除
 • 外形尺寸(ΦDxH, mm)

  清除
 • 封装/外壳

  清除

应用筛选
下载表格 每页显示:
图片原厂型号品牌描述库存参考价格容值精度额定电压寿命工作温度外形尺寸(ΦDxH, mm)封装/外壳
VE-221M1C0810-TROVE-221M1C0810-TROLelon
立隆电子
数据手册

现货:4

¥0.5211

立即购买
220uF
±20%
16V
85°C时为2000小时
-40°C~85°C
8x10
SMD-∮8x10mm
HV100M016B055ETRHV100M016B055ETRCapXon
台湾丰宾
D4x5.5mm 10uF ±20% 16V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:1804

可订期货

¥0.1207

立即购买
10uF
±20%
16V
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
4x5.5
SMD-∮D4x5.5mm
HV101M010E055ETRHV101M010E055ETRCapXon
台湾丰宾
D6.3x5.5mm 100uF ±20% 10V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:384

可订期货

¥0.1996

立即购买
100uF
±20%
10V
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
6.3x5.5
SMD-∮D6.3x5.5mm
HV4R7M035B055ETRHV4R7M035B055ETRCapXon
台湾丰宾
D4x5.5mm 4.7uF ±20% 35V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:1990

可订期货

¥0.1318

立即购买
4.7uF
±20%
35V
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
4x5.5
SMD-∮D4x5.5mm
HV470M016C055ETRHV470M016C055ETRCapXon
台湾丰宾
D5x5.5mm 47uF ±20% 16V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.1479

立即购买
47uF
±20%
16V
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
5x5.5
SMD-∮D5x5.5mm
ZV221M016E077ETRZV221M016E077ETRCapXon
台湾丰宾
D6.3x7.7mm 220uF ±20% 16V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:1510

可订期货

¥0.2642

立即购买
220uF
±20%
16V
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
6.3x7.7
SMD-∮D6.3x7.7mm
MV471M6R3F105ETRMV471M6R3F105ETRCapXon
台湾丰宾
D8x10.5mm 470uF ±20% 6.3V 5000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.5576

立即购买
470uF
±20%
6.3V
105°C时为5000小时
-40°C~105°C
8x10.5
SMD-∮D8x10.5mm
HV221M025F105ETRHV221M025F105ETRCapXon
台湾丰宾
D8x10.5mm 220uF ±20% 25V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:202

可订期货

¥0.4968

立即购买
220uF
±20%
25V
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
8x10.5
SMD-∮D8x10.5mm
RVT1H4R7K0405-TRRVT1H4R7K0405-TRHUAHUI
华慧
D4x5.4mm 4.7uF ±20% 50V 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:1500

¥0.0825

立即购买
4.7uF
±20%
50V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
4x5.4
SMD-∮D4x5.4mm
RVT2A100M0607-TRRVT2A100M0607-TRHUAHUI
华慧
D6.3x7.7mm 10uF ±20% 100V 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:655

¥0.145

立即购买
10uF
±20%
100V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
6.3x7.7
SMD-∮D6.3x7.7mm
EEE1VA220WREEE1VA220WRPanasonic
松下
D5x5.4mm 22uF ±20% 35V 2000小时@85°C -40°C~85°C
数据手册

现货:1000

¥0.3678

立即购买
22uF
±20%
35V
85°C时为2000小时
-40°C~85°C
5x5.4
SMD-∮D5x5.4mm
EEEFP1V470APEEEFP1V470APPanasonic
松下
D6.3x5.8mm 47uF ±20% 35V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:1000

¥0.8036

立即购买
47uF
±20%
35V
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
6.3x5.8
SMD-∮D6.3x5.8mm
EEEHA1A221XPEEEHA1A221XPPanasonic
松下
D6.3x7.7mm 220uF ±20% 10V 1000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:900

¥0.637

立即购买
220uF
±20%
10V
105°C时为1000小时
-40°C~105°C
6.3x7.7
SMD-∮D6.3x7.7mm
EEEFK1V100REEEFK1V100RPanasonic
松下
D5x5.8mm 10uF ±20% 35V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:1000

¥0.5281

立即购买
10uF
±20%
35V
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
5x5.8
SMD-∮D5x5.8mm
EEE1CA220WREEE1CA220WRPanasonic
松下
D4x5.4mm 22uF ±20% 16V 2000小时@85°C -40°C~85°C
数据手册

现货:2000

¥0.3187

立即购买
22uF
±20%
16V
85°C时为2000小时
-40°C~85°C
4x5.4
SMD-∮D4x5.4mm
EEE1EA100SREEE1EA100SRPanasonic
松下
D5x5.4mm 10uF ±20% 25V 2000小时@85°C -40°C~85°C
数据手册

现货:1000

¥0.3389

立即购买
10uF
±20%
25V
85°C时为2000小时
-40°C~85°C
5x5.4
SMD-∮D5x5.4mm
EEV-FK1H102MEEV-FK1H102MPanasonic
松下
1000µF 50V Aluminum Capacitors Radial, Can - SMD 5000 Hrs @ 105°C
数据手册

现货:115

¥2.2

立即购买
1mF
±20%
50V
105°C时为5000小时
-55°C~105°C
16x16.5
SMD-∮D16x16.5mm
UWT1V470MCL1GSUWT1V470MCL1GSNichicon
尼吉康
D6.3x5.8mm 47uF ±20% 35V 63mArms@100kHz 1000小时@105℃ -55°C~105°C
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.319

立即购买
47uF
±20%
35V
105℃时为1000小时
-55°C~105°C
6.3x5.8
SMD-∮D6.3x5.8mm
RVT1C2R2M0405-TRRVT1C2R2M0405-TRHUAHUI
华慧
D4x5.4mm 2.2uF ±20% 16V 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:2000

¥0.0825

立即购买
2.2uF
±20%
16V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
4x5.4
SMD-∮D4x5.4mm
RVT1E220M0505-TRRVT1E220M0505-TRHUAHUI
华慧
D5x5.4mm 22uF ±20% 25V 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:1000

¥0.0968

立即购买
22uF
±20%
25V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
5x5.4
SMD-∮D5x5.4mm
RVT1E470M0605-TRRVT1E470M0605-TRHUAHUI
华慧
D6.3x5.4mm 47uF ±20% 25V 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:935

¥0.1204

立即购买
47uF
±20%
25V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
6.3x5.4
SMD-∮D6.3x5.4mm
DV221M050G105ETRDV221M050G105ETRCapXon
台湾丰宾
D10x10.5mm 220uF ±20% 50V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:1385

可订期货

¥0.64

立即购买
220uF
±20%
50V
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
10x10.5
SMD-∮D10x10.5mm
RVT1C100M0405RVT1C100M0405Heyue
合粤
D4x5.4mm 10uF 16V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:2000

¥0.085

立即购买
10uF
±20%
16V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
4x5.4
SMD-∮4x5.4mm
RVT0J102M0810RVT0J102M0810Heyue
合粤
D8x10.5mm 1000uF 6.3V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:392

¥0.2714

立即购买
1000uF
±20%
6.3V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
8x10.5
SMD-∮8x10.5mm
RVT1E100M0505RVT1E100M0505Heyue
合粤
D5x5.4mm 10uF 25V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:1000

¥0.1003

立即购买
10uF
±20%
25V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
5x5.4
SMD-∮5x5.4mm