hi,欢迎来到华秋商城 收藏我们客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
首页所有产品电容器贴片铝电解电容 当前“贴片铝电解电容”共 1802 条相关库存

贴片铝电解电容

 • 品牌

  清除
 • 容值

  清除
 • 精度

  清除
 • 额定电压

  清除
 • 寿命

  清除
 • 工作温度

  清除
 • 外形尺寸(ΦDxH, mm)

  清除
 • 封装/外壳

  清除

应用筛选
下载表格 每页显示:
图片原厂型号品牌描述库存参考价格容值精度额定电压寿命工作温度外形尺寸(ΦDxH, mm)封装/外壳
CS1V101M-CRE77CS1V101M-CRE77ST(先科)
D6.3x7.7mm 100uF ±20% 35V 1000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:5

可订期货

¥0.2053

立即购买
100uF
±20%
35V
105°C时为1000小时
-40°C~105°C
6.3x7.7
SMD-∮D6.3x7.7mm
EEV-FK1H102MEEV-FK1H102MPanasonic
松下
1000µF 50V Aluminum Capacitors Radial, Can - SMD 5000 Hrs @ 105°C
数据手册

现货:115

可订期货

¥2.2

立即购买
1mF
±20%
50V
105°C时为5000小时
-55°C~105°C
16x16.5
SMD-∮D16x16.5mm
HV221M016E077RHV221M016E077RCapXon
台湾丰宾
D6.3x7.7mm 220uF ±20% 16V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:7

可订期货

¥0.454

立即购买
220uF
±20%
16V
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
6.3x7.7
SMD-∮D6.3x7.7mm
UCD1E470MCL1GSUCD1E470MCL1GSNichicon
尼吉康
D6.3x5.8mm 47uF ±20% 25V 360mΩ 240mArms@100kHz AEC-Q200 2000小时@105℃ -55°C~105°C
数据手册

现货:952

可订期货

¥0.4798

立即购买
47uF
±20%
25V
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
6.3x5.8
SMD-∮D6.3x5.8mm
UWT1V470MCL1GSUWT1V470MCL1GSNichicon
尼吉康
D6.3x5.8mm 47uF ±20% 35V 63mArms@100kHz 1000小时@105℃ -55°C~105°C
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.319

立即购买
47uF
±20%
35V
105℃时为1000小时
-55°C~105°C
6.3x5.8
SMD-∮D6.3x5.8mm
UUD1V101MNL1GSUUD1V101MNL1GSNichicon
尼吉康
D8x10mm 100uF ±20% 35V 170mΩ 450mArms@100kHz AEC-Q200 5000小时@105℃ -55°C~105°C
数据手册

现货:825

可订期货

¥0.9604

立即购买
100uF
±20%
35V
105°C时为5000小时
-55°C~105°C
8x10
SMD-∮D8x10mm
UWT1E221MNL1GSUWT1E221MNL1GSNichicon
尼吉康
D8x10mm 220uF ±20% 25V 155mArms@100kHz 1000小时@105℃ -55°C~105°C
数据手册

现货:138

可订期货

¥0.5008

立即购买
220uF
±20%
25V
105℃时为1000小时
-55°C~105°C
8x10
SMD-∮D8x10mm
VEJ101M1CTR-0605VEJ101M1CTR-0605HQ
华秋商城
数据手册

现货:280

可订期货

¥0.236

立即购买
100uF
±20%
16V
105°C时为2000小时
-45°C~105°C
6.3x5.3
SMD-∮6.3x5.3mm
HV330M035E055RHV330M035E055RCapXon
台湾丰宾
D6.3x5.5mm 33uF ±20% 35V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:5

可订期货

¥0.2816

立即购买
33uF
±20%
35V
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
6.3x5.5
SMD-∮D6.3x5.5mm
HV101M010E055ETRHV101M010E055ETRCapXon
台湾丰宾
D6.3x5.5mm 100uF ±20% 10V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:384

可订期货

¥0.2167

立即购买
100uF
±20%
10V
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
6.3x5.5
SMD-∮D6.3x5.5mm
HV221M025F105ETRHV221M025F105ETRCapXon
台湾丰宾
D8x10.5mm 220uF ±20% 25V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:202

可订期货

¥0.5113

立即购买
220uF
±20%
25V
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
8x10.5
SMD-∮D8x10.5mm
EEEFT1H100AREEEFT1H100ARPanasonic
松下
D5x5.8mm 10uF ±20% 50V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.784

立即购买
10uF
±20%
50V
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
5x5.8
SMD-∮D5x5.8mm
RVT1A101M0505-TRRVT1A101M0505-TRHUAHUI
华慧
D5x5.4mm 100uF ±20% 10V 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:716

可订期货

¥0.0968

立即购买
100uF
±20%
10V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
5x5.4
SMD-∮D5x5.4mm
RVT1A102M0810-TRRVT1A102M0810-TRHUAHUI
华慧
D8x10.5mm 1mF ±20% 10V 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:500

可订期货

¥0.2808

立即购买
1mF
±20%
10V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
8x10.5
SMD-∮D8x10.5mm
RVT2A100M0607-TRRVT2A100M0607-TRHUAHUI
华慧
D6.3x7.7mm 10uF ±20% 100V 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:235

可订期货

¥0.145

立即购买
10uF
±20%
100V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
6.3x7.7
SMD-∮D6.3x7.7mm
RVT1H4R7K0405-TRRVT1H4R7K0405-TRHUAHUI
华慧
D4x5.4mm 4.7uF ±20% 50V 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:500

可订期货

¥0.0825

立即购买
4.7uF
±20%
50V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
4x5.4
SMD-∮D4x5.4mm
VE-221M1C0810-TROVE-221M1C0810-TROLelon
立隆电子
数据手册

现货:4

可订期货

¥0.5211

立即购买
220uF
±20%
16V
85°C时为2000小时
-40°C~85°C
8x10
SMD-∮8x10mm
RVT1E220M0505-TRRVT1E220M0505-TRHUAHUI
华慧
D5x5.4mm 22uF ±20% 25V 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.0968

立即购买
22uF
±20%
25V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
5x5.4
SMD-∮D5x5.4mm
RVT1E470M0605-TRRVT1E470M0605-TRHUAHUI
华慧
D6.3x5.4mm 47uF ±20% 25V 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:935

可订期货

¥0.1204

立即购买
47uF
±20%
25V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
6.3x5.4
SMD-∮D6.3x5.4mm
RVT1C2R2M0405-TRRVT1C2R2M0405-TRHUAHUI
华慧
D4x5.4mm 2.2uF ±20% 16V 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:2000

可订期货

¥0.0825

立即购买
2.2uF
±20%
16V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
4x5.4
SMD-∮D4x5.4mm
EEE1CA220WREEE1CA220WRPanasonic
松下
D4x5.4mm 22uF ±20% 16V 2000小时@85°C -40°C~85°C
数据手册

现货:2000

可订期货

¥0.3559

立即购买
22uF
±20%
16V
85°C时为2000小时
-40°C~85°C
4x5.4
SMD-∮D4x5.4mm
EEE1CA221UPEEE1CA221UPPanasonic
松下
D8x6.2mm 220uF ±20% 16V 2000小时@85°C -40°C~85°C
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.6187

立即购买
220uF
±20%
16V
85°C时为2000小时
-40°C~85°C
8x6.2
SMD-∮D8x6.2mm
EEE1EA100SREEE1EA100SRPanasonic
松下
D5x5.4mm 10uF ±20% 25V 2000小时@85°C -40°C~85°C
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.3785

立即购买
10uF
±20%
25V
85°C时为2000小时
-40°C~85°C
5x5.4
SMD-∮D5x5.4mm
EEEHA1A221XPEEEHA1A221XPPanasonic
松下
D6.3x7.7mm 220uF ±20% 10V 1000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:900

可订期货

¥0.7056

立即购买
220uF
±20%
10V
105°C时为1000小时
-40°C~105°C
6.3x7.7
SMD-∮D6.3x7.7mm
EEEFT0J101AREEEFT0J101ARPanasonic
松下
D4x5.8mm 100uF ±20% 6.3V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:2000

可订期货

¥0.637

立即购买
100uF
±20%
6.3V
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
4x5.8
SMD-∮D4x5.8mm