hi,欢迎来到华秋商城 收藏我们客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
首页所有产品电容器直插铝电解电容 当前“直插铝电解电容”共 1232 条相关库存

直插铝电解电容

 • 品牌

  清除
 • 容值

  清除
 • 精度

  清除
 • 额定电压

  清除
 • 寿命

  清除
 • 工作温度

  清除
 • 引线间距

  清除
 • 外形尺寸(ΦDxH, mm)

  清除
 • 封装/外壳

  清除

应用筛选
下载表格 每页显示:
图片原厂型号品牌描述库存参考价格容值精度额定电压寿命工作温度引线间距外形尺寸(ΦDxH, mm)封装/外壳
50PX220MEFC10X12.550PX220MEFC10X12.5RUBYCON
红宝石
D10x12.5mm 220uF ±20% 50V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册12

现货:2000

可订期货

¥0.53

立即购买
220uF
±20%
50V
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
0.197"(5.00mm)
10x12.5
径向,Can
UHE1E470MDDUHE1E470MDDNichicon
尼吉康
D5x11mm 47uF ±20% 25V 580mΩ 210mArms@100kHz 5000小时@105℃ 转换电源用 -40°C~105°C
数据手册

现货:996

可订期货

¥0.2832

立即购买
47uF
±20%
25V
105°C时为5000小时
-40°C~105°C
0.079"(2.00mm)
5x11
DIP-∮D5x11mm
UPW1H101MPDUPW1H101MPDNichicon
尼吉康
D8x11.5mm 100uF ±20% 50V 0.234Ω 485mArms@100kHz 3000小时@105℃ -55°C~105°C
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.4711

立即购买
100uF
±20%
50V
105℃时为3000小时
-55°C~105°C
0.138"(3.50mm)
8x11.5
DIP-∮D8x11.5mm
UPW1V222MHD6UPW1V222MHD6Nichicon
尼吉康
D18x25mm 2200uF ±20% 35V 0.020Ω 2740mArms@100kHz 8000小时@105℃ -55°C~105°C
数据手册

现货:1000

可订期货

¥3.481

立即购买
2.2nF
±20%
35V
105℃时为8000小时
-55°C~105°C
0.295"(7.50mm)
18x25
DIP-∮D18x25mm
UVZ1H101MPD1TDUVZ1H101MPD1TDNichicon
尼吉康
D8x11.5mm 100uF ±20% 50V 190mArms@120kHz 1000小时@105℃ -55°C~105°C
数据手册

现货:790

可订期货

¥0.2519

立即购买
100uF
±20%
50V
105°C时为1000小时
-55°C~105°C
0.138"(3.50mm)
8x11.5
DIP-∮D8x11.5mm
UCS2G680MHDUCS2G680MHDNichicon
尼吉康
D18x25mm 68uF ±20% 400V 1470mArms@100kHz 10000小时@105℃ -40°C~105°C
数据手册

现货:1000

可订期货

¥3.599

立即购买
68uF
±20%
400V
105℃时为10000小时
-40°C~105°C
0.295"(7.50mm)
18x25
DIP-∮D18x25mm
UHE1V471MPDUHE1V471MPDNichicon
尼吉康
D10x20mm 470uF ±20% 35V 46mΩ 1.4Arms@100kHz 7000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:1400

可订期货

¥0.9753

立即购买
470uF
±20%
35V
105°C时为7000小时
-40°C~105°C
0.197"(5.00mm)
10x20
DIP-∮D10x20mm
25YXJ1000M10X2025YXJ1000M10X20RUBYCON
红宝石
D10x20mm 1mF ±20% 25V 7000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:600

可订期货

¥0.6985

立即购买
1mF
±20%
25V
105°C时为10000小时
-40°C~105°C
0.197"(5.00mm)
10x20
径向,Can
KF102M010F140AKF102M010F140ACapXon
台湾丰宾
D8x14mm 1000uF ±20% 10V 3000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.2774

立即购买
1mF
±20%
10V
105°C时为3000小时
-40°C~105°C
-
8x14
DIP-∮D8x14mm
KF101M035F115AKF101M035F115ACapXon
台湾丰宾
D8x11.5mm 100uF ±20% 35V 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:532

可订期货

¥0.1922

立即购买
100uF
±20%
35V
105°C时为3000小时
-40°C~105°C
-
8x11.5
DIP-∮D8x11.5mm
KM6R8M400F140AKM6R8M400F140ACapXon
台湾丰宾
D8x14mm 6.8uF ±20% 400V 2000小时@105°C -25°C~105°C
数据手册

现货:995

可订期货

¥0.3143

立即购买
6.8uF
±20%
400V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
-
8x14
DIP-∮D8x14mm
KM4R7M450G125AKM4R7M450G125ACapXon
台湾丰宾
D10x12.5mm 4.7uF ±20% 450V 2000小时@105°C -25°C~105°C
数据手册

现货:995

可订期货

¥0.454

立即购买
4.7uF
±20%
450V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
-
10x12.5
DIP-∮D10x12.5mm
KM471M063I210AKM471M063I210ACapXon
台湾丰宾
D13x21mm 470uF ±20% 63V 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:600

可订期货

¥0.8332

立即购买
470uF
±20%
63V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
-
13x21
DIP-∮D13x21mm
UPW1A221MED1TDUPW1A221MED1TDNichicon
尼吉康
D6.3x11mm 220uF ±20% 10V 250mΩ 290mArms@100kHz AEC-Q200 2000小时@105℃ 转换电源用 -55°C~105°C
数据手册

现货:2000

可订期货

¥0.3376

立即购买
220uF
±20%
10V
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
0.098"(2.50mm)
6.3x11
DIP-∮D6.3x11mm
KW471M016F090AKW471M016F090ACapXon
台湾丰宾
D8x9mm 470uF ±20% 16V 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:1935

可订期货

¥0.2039

立即购买
470uF
±20%
16V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
-
8x9
DIP-∮D8x9mm
KF470M025C110AKF470M025C110ACapXon
台湾丰宾
D5x11mm 47uF ±20% 25V 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:1933

可订期货

¥0.0772

立即购买
47uF
±20%
25V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
-
5x11
DIP-∮D5x11mm
2200UF 16V 10*20黑高2200UF 16V 10*20黑高HQ
D10x20mm 2200uF ±20% 16V 3000小时

现货:4

¥0.571

立即购买
2.2mF
±20%
16V
105°C时为3000小时
-40°C~105°C
-
10x20
DIP-∮D10x20mm
FK4R7M400F115AFK4R7M400F115ACapXon
台湾丰宾
D8x11.5mm 4.7uF ±20% 400V 6000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.2982

立即购买
4.7uF
±20%
400V
105°C时为6000小时
-25°C~105°C
-
8x11.5
DIP-∮D8x11.5mm
FK100m400G160AFK100m400G160ACapXon
台湾丰宾
D10x16mm 10uF ±20% 400V 8000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.5488

立即购买
10uF
±20%
400V
105°C时为8000小时
-25°C~105°C
-
10x16
DIP-∮D10x16mm
KF471M010E110AKF471M010E110ACapXon
台湾丰宾
D6.3x11mm 470uF ±20% 10V 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:2000

可订期货

¥0.1373

立即购买
470uF
±20%
10V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
-
6.3x11
DIP-∮D6.3x11mm
KM100M400G125AKM100M400G125ACapXon
台湾丰宾
D10x12.5mm 10uF ±20% 400V 2000小时@105°C -25°C~105°C
数据手册

现货:997

可订期货

¥0.4645

立即购买
10uF
±20%
400V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
-
10x12.5
DIP-∮D10x12.5mm
KM100M250F115AKM100M250F115ACapXon
台湾丰宾
D8x11.5mm 10uF ±20% 250V 2000小时@105°C -25°C~105°C
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.2208

立即购买
10uF
±20%
250V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
-
8x11.5
DIP-∮D8x11.5mm
KF331M063G200AKF331M063G200ACapXon
台湾丰宾
D10x20mm 330uF ±20% 63V 5000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:977

可订期货

¥0.6279

立即购买
330uF
±20%
63V
105°C时为5000小时
-40°C~105°C
-
10x20
DIP-∮D10x20mm
KM101M400K250AKM101M400K250ACapXon
台湾丰宾
D18x25mm 100uF ±20% 400V 2000小时@105°C -25°C~105°C
数据手册

现货:155

可订期货

¥3.0282

立即购买
100uF
±20%
400V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
-
18x25
DIP-∮D18x25mm
KM150M400G160AKM150M400G160ACapXon
台湾丰宾
D10x16mm 15uF ±20% 400V 2000小时@105°C -25°C~105°C
数据手册

现货:970

可订期货

¥0.6578

立即购买
15uF
±20%
400V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
-
10x16
DIP-∮D10x16mm