hi,欢迎来到华强芯城 收藏我们客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
首页所有产品电容器通用贴片电容(MLCC) 当前“通用贴片电容(MLCC)”共 1145 条相关库存

FH(风华高科)品牌的通用贴片电容(MLCC)

华秋商城代理的通用贴片电容(MLCC)芯片全系列,有FH(风华高科)品牌芯片,都是华秋商城自营的正品现货通用贴片电容(MLCC)芯片。
 • 品牌

  清除
 • 容值

  清除
 • 精度

  清除
 • 额定电压

  清除
 • 温度特性(介质)

  清除
 • 特性

  清除
 • 封装/外壳

  清除

应用筛选清空条件
已应用筛选内容:
下载表格 每页显示:
图片原厂型号品牌描述库存参考价格容值精度额定电压温度特性(介质)特性封装/外壳
0402CG2R7C500NT0402CG2R7C500NTFH
风华高科
0402 2.7pF ±0.25pF 50V C0G(NP0)
数据手册

现货:9600

可订期货

¥0.0064

立即购买
2.7pF
±0.25pF
50V
C0G(NP0)
-
0402
0603B682K500NT0603B682K500NTFH
风华高科
0603 6.8nF ±10% 50V X7R
数据手册

现货:10700

可订期货

¥0.0184

立即购买
6.8nF
±10%
50V
X7R
-
0603(1608公制)
0402CG220J500NT0402CG220J500NTFH
风华高科
0402 22pF ±5% 50V C0G(NP0)
数据手册

现货:21820

可订期货

¥0.0064

立即购买
22pF
±5%
50V
C0G(NP0)
-
0402
0603CG6R8C500NT0603CG6R8C500NTFH
风华高科
0603 6.8pF ±0.25pF 50V C0G(NP0)
数据手册

现货:7485

可订期货

¥0.013

立即购买
6.8pF
±0.25pF
50V
C0G(NP0)
-
0603(1608公制)
0402B221K500NT0402B221K500NTFH
风华高科
0402 220pF ±10% 50V X7R
数据手册

现货:7700

可订期货

¥0.0064

立即购买
220pF
±10%
50V
X7R
-
0402
0402B332K500NT0402B332K500NTFH
风华高科
0402 3.3nF ±10% 50V X7R
数据手册

现货:18950

可订期货

¥0.0064

立即购买
3.3nF
±10%
50V
X7R
-
0402
0402CG1R8C500NT0402CG1R8C500NTFH
风华高科
0402 1.8pF ±0.25pF 50V C0G(NP0)
数据手册

现货:19350

可订期货

¥0.0064

立即购买
1.8pF
±0.25pF
50V
C0G(NP0)
-
0402
0402CG130J500NT0402CG130J500NTFH
风华高科
0402 13pF ±5% 50V C0G(NP0)
数据手册

现货:19900

可订期货

¥0.008

立即购买
13pF
±5%
50V
C0G(NP0)
-
0402
1206F474M500NT1206F474M500NTFH
风华高科
1206 470nF ±20% 50V Y5V
数据手册

现货:3350

可订期货

¥0.115

立即购买
470nF
±20%
50V
Y5V
-
1206(3216公制)
0603B152K500NT0603B152K500NTFH
风华高科
0603 1.5nF ±10% 50V X7R
数据手册

现货:14740

可订期货

¥0.0184

立即购买
1.5nF
±10%
50V
X7R
-
0603(1608公制)
1206B684K500NT1206B684K500NTFH
风华高科
1206 680nF ±10% 50V X7R
数据手册

现货:10

可订期货

¥0.4554

立即购买
680nF
±10%
50V
X7R
-
1206(3216公制)
0402CG120J500NT0402CG120J500NTFH
风华高科
0402 12pF ±5% 50V C0G(NP0)
数据手册

现货:37420

可订期货

¥0.0064

立即购买
12pF
±5%
50V
C0G(NP0)
-
0402
0402B103K500NT0402B103K500NTFH
风华高科
0402 10nF ±10% 50V X7R
数据手册

现货:11550

可订期货

¥0.0064

立即购买
10nF
±10%
50V
X7R
-
0402
1206B475K500NT1206B475K500NTFH
风华高科
1206 4.7uF ±10% 50V X7R
数据手册

现货:20

可订期货

¥0.552

立即购买
4.7uF
±10%
50V
X7R
-
1206(3216公制)
0402CG7R5C500NT0402CG7R5C500NTFH
风华高科
0402 7.5pF ±0.25pF 50V C0G(NP0)
数据手册

现货:19900

可订期货

¥0.0064

立即购买
7.5pF
±0.25pF
50V
C0G(NP0)
-
0402
0402CG200J500NT9.50402CG200J500NTFH
风华高科
0402 20pF ±5% 50V C0G(NP0)
数据手册

现货:26130

可订期货

¥0.01910

折后价:¥0.0181

立即购买
20pF
±5%
50V
C0G(NP0)
通用
0402
0603F333M500NT0603F333M500NTFH
风华高科
0603 33nF ±20% 50V Y5V
数据手册

现货:7000

可订期货

¥0.0322

立即购买
33nF
±20%
50V
Y5V
-
0603(1608公制)
0603CG360J500NT0603CG360J500NTFH
风华高科
0603 36pF ±5% 50V C0G(NP0)
数据手册

现货:3900

可订期货

¥0.0184

立即购买
36pF
±5%
50V
C0G(NP0)
-
0603(1608公制)
0603CG5R6C500NT0603CG5R6C500NTFH
风华高科
0603 5.6pF ±0.25pF 50V C0G(NP0)
数据手册

现货:7600

可订期货

¥0.0184

立即购买
5.6pF
±0.25pF
50V
C0G(NP0)
-
0603(1608公制)
0603CG0R5C500NT9.50603CG0R5C500NTFH
风华高科
0603 0.5pF ±0.25pF 50V C0G(NP0)
数据手册

现货:7500

可订期货

¥0.01840

折后价:¥0.0175

立即购买
0.5pF
±0.25pF
50V
C0G(NP0)
-
0603(1608公制)
0603B104K500NT0603B104K500NTFH
风华高科
0603 100nF ±10% 50V X7R
数据手册

现货:300

可订期货

¥0.0167

立即购买
100nF
±10%
50V
X7R
-
0603(1608公制)
0402CG0R5C500NT0402CG0R5C500NTFH
风华高科
0402 0.5pF ±0.25pF 50V C0G(NP0)
数据手册

现货:18500

可订期货

¥0.0064

立即购买
0.5pF
±0.25pF
50V
C0G(NP0)
-
0402
0603B103K500NT0603B103K500NTFH
风华高科
0603 10nF ±10% 50V X7R
数据手册

现货:15330

可订期货

¥0.0149

立即购买
10nF
±10%
50V
X7R
-
0603(1608公制)
0402B472K500NT0402B472K500NTFH
风华高科
0402 4.7nF ±10% 50V X7R
数据手册

现货:28950

可订期货

¥0.0064

立即购买
4.7nF
±10%
50V
X7R
-
0402
0402CG360J500NT0402CG360J500NTFH
风华高科
0402 36pF ±5% 50V C0G(NP0)
数据手册

现货:19950

可订期货

¥0.008

立即购买
36pF
±5%
50V
C0G(NP0)
-
0402