hi,欢迎来到华秋商城 收藏我们客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
首页所有产品过压过流保护器件一次性保险丝(熔断) 当前“一次性保险丝(熔断)”共 204 条相关库存

SkyGate品牌的一次性保险丝(熔断)

华秋商城代理的一次性保险丝(熔断)芯片全系列,有SkyGate品牌芯片,都是华秋商城自营的正品现货一次性保险丝(熔断)芯片。
 • 品牌

  清除
 • 保险丝类型

  清除
 • 额定电流

  清除
 • 最大额定电压

  清除
 • 熔断时间

  清除
 • 熔断速度等级

  清除
 • 符合的安规认证

  清除
 • 大小/尺寸

  清除
 • 封装/外壳

  清除

应用筛选清空条件
已应用筛选内容:
品牌:SkyGate×
下载表格 每页显示:
图片原厂型号品牌描述库存参考价格保险丝类型额定电流最大额定电压熔断时间熔断速度等级符合的安规认证大小/尺寸封装/外壳
11W1600G11W1600GSkyGate
63VDC 1.6A
数据手册

现货:0

可订期货

立即询价
-
1.6A
63V
-
-
-
0.126"长x0.063"宽x0.063"高(3.20mmx1.60mmx1.60mm)
1206(3216公制)
11W1500G11W1500GSkyGate
63VDC 1.5A
数据手册

现货:0

可订期货

立即询价
-
1.5A
63V
-
-
-
0.126"长x0.063"宽x0.063"高(3.20mmx1.60mmx1.60mm)
1206(3216公制)
11W1250G11W1250GSkyGate
63VDC 1.25A
数据手册

现货:0

可订期货

立即询价
-
1.25A
63V
-
-
-
0.126"长x0.063"宽x0.063"高(3.20mmx1.60mmx1.60mm)
1206(3216公制)
25H7000G25H7000GSkyGate
7A 125VAC 125VDC
数据手册

现货:0

可订期货

立即询价
-
7A
125V
-
-
-
0.240"长x0.102"宽x0.102"高(6.10mmx2.59mmx2.59mm)
6125
25H6300G25H6300GSkyGate
6.3A 125VAC 125VDC
数据手册

现货:0

可订期货

立即询价
-
6.3A
125V
-
-
-
0.240"长x0.102"宽x0.102"高(6.10mmx2.59mmx2.59mm)
6125
25H5000G25H5000GSkyGate
5A 125VAC 125VDC
数据手册

现货:0

可订期货

立即询价
-
5A
125V
-
-
-
0.240"长x0.102"宽x0.102"高(6.10mmx2.59mmx2.59mm)
6125
25H3500G25H3500GSkyGate
3.5A 125VAC 125VDC
数据手册

现货:0

可订期货

立即询价
-
3.5A
125V
-
-
-
0.240"长x0.102"宽x0.102"高(6.10mmx2.59mmx2.59mm)
6125
25HC5000G25HC5000GSkyGate
5A 125VAC 125VDC
数据手册

现货:0

可订期货

立即询价
-
5A
125V
-
-
-
-
SMD
25HC6300G25HC6300GSkyGate
6.3A 125VAC 125VDC
数据手册

现货:0

可订期货

立即询价
-
6.3A
125V
-
-
-
-
SMD
20N150020N1500SkyGate
1.5A 125VAC 250VAC
数据手册

现货:0

可订期货

立即询价
-
1.5A
125V
-
-
-
-
插件
11W10KG11W10KGSkyGate
63VDC 10A
数据手册

现货:0

可订期货

立即询价
-
10A
63V
-
-
-
0.126"长x0.063"宽x0.063"高(3.20mmx1.60mmx1.60mm)
1206(3216公制)
20T150020T1500SkyGate
1.5A 125VAC
数据手册

现货:0

可订期货

立即询价
-
1.5A
125V
-
-
-
0.122"直径x0.280"长(3.10mmx7.10mm)
插件
20N10k20N10kSkyGate
10A 125VAC
数据手册

现货:0

可订期货

立即询价
-
10A
125V
-
-
-
-
插件
20N500020N5000SkyGate
5A 125VAC 250VAC
数据手册

现货:0

可订期货

立即询价
-
5A
125V
-
-
-
-
插件
25H1000G25H1000GSkyGate
1A 125VAC 125VDC
数据手册

现货:0

可订期货

立即询价
-
1A
125V
-
-
-
0.240"长x0.102"宽x0.102"高(6.10mmx2.59mmx2.59mm)
6125
25H1250G25H1250GSkyGate
1.25A 125VAC 125VDC
数据手册

现货:0

可订期货

立即询价
-
1.25A
125V
-
-
-
0.240"长x0.102"宽x0.102"高(6.10mmx2.59mmx2.59mm)
6125
25H1600G25H1600GSkyGate
1.6A 125VAC 125VDC
数据手册

现货:0

可订期货

立即询价
-
1.6A
125V
-
-
-
0.240"长x0.102"宽x0.102"高(6.10mmx2.59mmx2.59mm)
6125
20N250020N2500SkyGate
2.5A 125VAC 250VAC
数据手册

现货:0

可订期货

立即询价
-
2.5A
125V
-
-
-
-
插件
20N200020N2000SkyGate
2A 125VAC 250VAC
数据手册

现货:0

可订期货

立即询价
-
2A
125V
-
-
-
-
插件
25HC4000G25HC4000GSkyGate
4A 125VAC 125VDC
数据手册

现货:0

可订期货

立即询价
-
4A
125V
-
-
-
-
SMD
TR/1206FT6ATR/1206FT6ASkyGate
6A 32VDC
数据手册

现货:0

可订期货

立即询价
-
6A
32V
-
-
-
0.126"长x0.063"宽x0.024"高(3.20mmx1.60mmx0.60mm)
1206(3216公制)
1608SGXA2-TR21608SGXA2-TR2SkyGate
24VDC
数据手册

现货:0

可订期货

立即询价
-
-
24V
-
-
-
0.063"长x0.032"宽x0.019"高(1.60mmx0.81mmx0.48mm)
0603(1608公制)
TR/0603FT 3.15ATR/0603FT 3.15ASkyGate
3.15A 50VDC
数据手册

现货:0

可订期货

立即询价
-
3.15A
50V
-
-
-
0.063"长x0.032"宽x0.019"高(1.60mmx0.81mmx0.48mm)
0603(1608公制)
TR/0603FT 3ATR/0603FT 3ASkyGate
3A 50VDC
数据手册

现货:0

可订期货

立即询价
-
3A
50V
-
-
-
0.063"长x0.032"宽x0.019"高(1.60mmx0.81mmx0.48mm)
0603(1608公制)
TR/0603FT 4ATR/0603FT 4ASkyGate
4A 50VDC
数据手册

现货:0

可订期货

立即询价
-
4A
50V
-
-
-
0.063"长x0.032"宽x0.019"高(1.60mmx0.81mmx0.48mm)
0603(1608公制)