hi,欢迎来到华强芯城 收藏我们 客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
首页 所有产品 开关 拨码开关 当前“拨码开关”共 124 条相关库存

拨码开关

 • 品牌

  清除
 • PIN数

  清除
 • 间距

  清除
 • 安装类型

  清除
 • 拨杆

  清除
 • 额定电流

  清除
 • 额定电压

  清除
 • 机械寿命

  清除
 • 温度范围

  清除

应用筛选
下载表格 每页显示:
图片 原厂型号 品牌 描述 库存 参考价格 PIN数间距安装类型拨杆额定电流额定电压机械寿命温度范围
DSIC04LHGET DSIC04LHGET KE
广督
间距2.54mm 4位 直插 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货: 300

可订期货

¥1.4406

立即购买
4
2.54mm
直插
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSHP05TSGET DSHP05TSGET KE
广督
间距1.27mm 5位 贴片 平杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货: 28

可订期货

¥2.0874

立即购买
5
1.27mm
贴片
平杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC09LSGET DSIC09LSGET KE
广督
间距2.54mm 9位 贴片 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货: 5

可订期货

¥2.5284

立即购买
9
2.54mm
贴片
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC06LSGER DSIC06LSGER KE
广督
间距2.54mm 6位 贴片 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货: 800

可订期货

¥1.8054

立即购买
6
2.54mm
贴片
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC04LSGER DSIC04LSGER KE
广督
间距2.54mm 4位 贴片 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货: 800

可订期货

¥1.475

立即购买
4
2.54mm
贴片
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC07LHGET DSIC07LHGET KE
广督
间距2.54mm 7位 直插 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货: 28

可订期货

¥1.8816

立即购买
7
2.54mm
直插
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC05LHGET DSIC05LHGET KE
广督
间距2.54mm 5位 直插 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货: 120

可订期货

¥1.715

立即购买
5
2.54mm
直插
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSHP10TSGET DSHP10TSGET KE
广督
间距1.27mm 10位 贴片 平杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货: 32

可订期货

¥2.8322

立即购买
10
1.27mm
贴片
平杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC08THGET DSIC08THGET KE
广督
间距2.54mm 8位 直插 平杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货: 125

可订期货

¥1.9208

立即购买
8
2.54mm
直插
平杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC07THGET DSIC07THGET KE
广督
间距2.54mm 7位 直插 平杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货: 28

可订期货

¥1.911

立即购买
7
2.54mm
直插
平杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC04THGET DSIC04THGET KE
广督
间距2.54mm 4位 直插 平杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货: 150

可订期货

¥1.519

立即购买
4
2.54mm
直插
平杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC09TSGET DSIC09TSGET KE
广督
间距2.54mm 9位 贴片 平杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货: 22

可订期货

¥2.5774

立即购买
9
2.54mm
贴片
平杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC06TSGET DSIC06TSGET KE
广督
间距2.54mm 6位 贴片 平杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货: 132

可订期货

¥1.8228

立即购买
6
2.54mm
贴片
平杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSPV02LHGET DSPV02LHGET KE
广督
间距2.54mm 2位 直插 凸杆侧拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货: 5

可订期货

¥1.8326

立即购买
2
2.54mm
直插
凸杆侧拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSPV08LHGET DSPV08LHGET KE
广督
间距2.54mm 8位 直插 凸杆侧拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货: 23

可订期货

¥3.1458

立即购买
8
2.54mm
直插
凸杆侧拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSPV04LHGET DSPV04LHGET KE
广督
间距2.54mm 4位 直插 凸杆侧拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货: 44

可订期货

¥2.2442

立即购买
4
2.54mm
直插
凸杆侧拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC10THGET DSIC10THGET KE
广督
间距2.54mm 10位 直插 平杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货: 20

可订期货

¥2.695

立即购买
10
2.54mm
直插
平杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC09THGET DSIC09THGET KE
广督
间距2.54mm 9位 直插 平杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货: 22

可订期货

¥2.5774

立即购买
9
2.54mm
直插
平杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC03TSGET DSIC03TSGET KE
广督
间距2.54mm 3位 贴片 平杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货: 132

可订期货

¥1.4308

立即购买
3
2.54mm
贴片
平杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC05LSGET DSIC05LSGET YE
广督
间距2.54mm 5位 贴片 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货: 160

可订期货

¥1.6562

立即购买
10
0.100"(2.54mm),全
表面贴装(SMT)
凸杆侧拨
-
-
-
-
DSIC08LSGET DSIC08LSGET YE
广督
间距2.54mm 8位 贴片 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货: 100

可订期货

¥1.8816

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
DSIC04LSGET DSIC04LSGET YE
广督
间距2.54mm 4位 贴片 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货: 200

可订期货

¥1.4406

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
DSHP04TSGER DSHP04TSGER KE
广督
间距1.27mm 4位 贴片 平杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货: 1479

可订期货

¥1.8172

立即购买
4
1.27mm
贴片
平杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSWB06LHGET-RED DSWB06LHGET-RED KE
广督
间距2.54mm 6位 直插 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货: 140

可订期货

¥0.8732

立即购买
6
2.54mm
直插
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-20°~ +70°
DSWB04LHGET-RED DSWB04LHGET-RED KE
广督
间距2.54mm 4位 直插 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货: 160

可订期货

¥0.6726

立即购买
4
2.54mm
直插
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-20°~ +70°