hi,欢迎来到华强芯城 收藏我们客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
首页  > 现货专区

新到现货

华强芯城深圳仓库现货,正品保证,当天发货
商品分类
门电路>
连接器件>
电源管理>
存储器>
单片机>
功率器件>
信号处理>
贴片电阻>
一级分类二级分类三级分类型号品牌库存数量仓库数量(阶梯)含税单价(阶梯)操作
单片机
8-Bit AVR
1KB Flash
大陆仓库- - 购买
单片机
8-Bit AVR
4KB Flash
大陆仓库- - 购买
单片机
8-Bit AVR
16KB Flash
大陆仓库- - 购买
单片机
8-Bit AVR
32KB Flash
大陆仓库- - 购买
单片机
8-Bit RISC MCU
8KB Flash
大陆仓库- - 购买
电源管理
LDO
5.0V
大陆仓库- - 购买
电源管理
LDO
3.3V
大陆仓库- - 购买
电源管理
LDO
1.8V
大陆仓库- - 购买
电源管理
LDO
2.5V
大陆仓库- - 购买
电源管理
LDO
1.5V
大陆仓库- - 购买
电源管理
LDO
Adjust
大陆仓库- - 购买
电源管理
LDO
1.2V
大陆仓库- - 购买
电源管理
Power Supply Supervisor
2.93V
大陆仓库- - 购买
电源管理
Power Supply Supervisor
2.93V
大陆仓库- - 购买
电源管理
Power Supply Supervisor
3.08V
大陆仓库- - 购买
电源管理
Power Supply Supervisor
2.63V
大陆仓库- - 购买
电源管理
Power Supply Supervisor
3.08V
大陆仓库- - 购买
电源管理
Power Supply Supervisor
2.63V
大陆仓库- - 购买
电源管理
Power Supply Supervisor
3.08V
大陆仓库- - 购买
电源管理
Power Supply Supervisor
4.38V
大陆仓库- - 购买