hi,欢迎来到华强芯城 收藏我们 客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
首页 所有产品 电阻器 当前“电阻器”共 6344 条相关库存

应用筛选
下载表格 每页显示:
图片 原厂型号 品牌 描述 库存 参考价格
0603WAF182JT5E 0603WAF182JT5E Uniohm(台湾厚声)
0603 18.2Ω ±1% 1/10W
数据手册

现货: 0

在途: 5000

可订期货

¥0.0072

立即购买
1210W2F0910T5E 1210W2F0910T5E Uniohm(台湾厚声)
1210 91Ω ±1% 1/2W
数据手册

现货: 0

在途: 5000

可订期货

¥0.0495

立即购买
WR06X6491FTL WR06X6491FTL Walsin(台湾华科)
0603 6.49KΩ ±1%
数据手册

现货: 0

在途: 10000

可订期货

¥0.0099

立即购买
0603WAF2800T5E 0603WAF2800T5E Uniohm(台湾厚声)
0603 280Ω ±1% 1/10W
数据手册

现货: 0

在途: 5000

可订期货

¥0.0072

立即购买
0603WAF180KT5E 0603WAF180KT5E Uniohm(台湾厚声)
0603 1.8Ω ±1% 1/10W
数据手册

现货: 0

在途: 5000

可订期货

¥0.0086

立即购买
0201WMF3602TCE 0201WMF3602TCE Uniohm(台湾厚声)
0201 36KΩ ±1% 1/20W
数据手册

现货: 0

在途: 10000

可订期货

¥0.0056

立即购买
0201WMF1403TCE 0201WMF1403TCE Uniohm(台湾厚声)
0201 140KΩ ±1% 1/20W
数据手册

现货: 0

在途: 10000

可订期货

¥0.0056

立即购买
0603WAF4023T5E 0603WAF4023T5E Uniohm(台湾厚声)
0603 402KΩ ±1% 1/10W
数据手册

现货: 0

在途: 5000

可订期货

¥0.0072

立即购买
0603WAF590JT5E 0603WAF590JT5E Uniohm(台湾厚声)
0603 59Ω ±1% 1/10W
数据手册

现货: 0

在途: 5000

可订期货

¥0.0072

立即购买
0603WAF221JT5E 0603WAF221JT5E Uniohm(台湾厚声)
0603 22.1Ω ±1% 1/10W
数据手册

现货: 0

在途: 5000

可订期货

¥0.0072

立即购买
0402WGF2151TCE 0402WGF2151TCE Uniohm(台湾厚声)
0402 2.15KΩ ±1% 1/16W
数据手册

现货: 0

在途: 10000

可订期货

¥0.0057

立即购买
0603WAF620KT5E 0603WAF620KT5E Uniohm(台湾厚声)
0603 6.2Ω ±1% 1/10W
数据手册

现货: 0

在途: 5000

可订期货

¥0.0086

立即购买
0603WAF8203T5E 0603WAF8203T5E Uniohm(台湾厚声)
0603 820KΩ ±1% 1/10W
数据手册

现货: 0

在途: 5000

可订期货

¥0.0072

立即购买
0603WAF6804T5E 0603WAF6804T5E Uniohm(台湾厚声)
0603 6.8MΩ ±1% 1/10W
数据手册

现货: 0

在途: 5000

可订期货

¥0.0086

立即购买
0402WGF2490TCE 0402WGF2490TCE Uniohm(台湾厚声)
0402 249Ω ±1% 1/16W
数据手册

现货: 0

在途: 10000

可订期货

¥0.0057

立即购买
0603WAF4321T5E 0603WAF4321T5E Uniohm(台湾厚声)
0603 4.32KΩ ±1% 1/10W
数据手册

现货: 0

在途: 5000

可订期货

¥0.0072

立即购买
0603WAF180JT5E 0603WAF180JT5E Uniohm(台湾厚声)
0603 18Ω ±1% 1/10W
数据手册

现货: 0

在途: 5000

可订期货

¥0.0072

立即购买
0603WAJ0112T5E 0603WAJ0112T5E Uniohm(台湾厚声)
0603 1.1KΩ ±5% 1/10W
数据手册

现货: 0

在途: 5000

可订期货

¥0.0063

立即购买
0603WAJ0823T5E 0603WAJ0823T5E Uniohm(台湾厚声)
0603 82KΩ ±5% 1/10W
数据手册

现货: 0

在途: 5000

可订期货

¥0.0063

立即购买
0603WAJ0124T5E 0603WAJ0124T5E Uniohm(台湾厚声)
0603 120KΩ ±5% 1/10W
数据手册

现货: 0

在途: 5000

可订期货

¥0.0063

立即购买
0603WAF1073T5E 0603WAF1073T5E Uniohm(台湾厚声)
0603 107KΩ ±1% 1/10W
数据手册

现货: 0

在途: 5000

可订期货

¥0.0072

立即购买
0603WAF8251T5E 0603WAF8251T5E Uniohm(台湾厚声)
0603 8.25KΩ ±1% 1/10W
数据手册

现货: 0

在途: 5000

可订期货

¥0.0072

立即购买
0603WAF1472T5E 0603WAF1472T5E Uniohm(台湾厚声)
0603 14.7KΩ ±1% 1/10W
数据手册

现货: 0

在途: 5000

可订期货

¥0.0072

立即购买
0402WGF1873TCE 0402WGF1873TCE Uniohm(台湾厚声)
0402 187KΩ ±1% 1/16W
数据手册

现货: 0

在途: 10000

可订期货

¥0.0057

立即购买
0402WGF549JTCE 0402WGF549JTCE Uniohm(台湾厚声)
0402 54.9Ω ±1% 1/16W
数据手册

现货: 0

在途: 10000

可订期货

¥0.0057

立即购买