hi,欢迎来到华秋商城 收藏我们客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
首页所有产品电容器通用贴片电容(MLCC) 当前“通用贴片电容(MLCC)”共 134 条相关库存

2.2uF容值的±10%精度的通用贴片电容(MLCC)

华秋商城代理的通用贴片电容(MLCC)芯片全系列,有2.2uF容值、±10%精度芯片,都是华秋商城自营的正品现货通用贴片电容(MLCC)芯片。
 • 品牌

  清除
 • 容值

  清除
 • 精度

  清除
 • 额定电压

  清除
 • 温度系数(介质)

  清除
 • 特性

  清除
 • 封装/外壳

  清除

应用筛选清空条件
已应用筛选内容:
精度:±10%×容值:2.2uF×
下载表格 每页显示:
图片原厂型号品牌描述库存参考价格容值精度额定电压温度系数(介质)特性封装/外壳
GCM21BR71C225KA64LGCM21BR71C225KA64LMurata
村田
0805 2.2uF ±10% 16V X7R
数据手册

现货:2870

可订期货

¥0.154

立即购买
2.2uF
±10%
16V
X7R
-
0805(2012公制)
EMK212B7225KG-TEMK212B7225KG-TTaiyo Yuden
太诱
0805 2.2uF ±10% 16V X7R
数据手册

现货:13000

¥0.0845

立即购买
2.2uF
±10%
16V
X7R
-
0805(2012公制)
CL10B225KP8NFNCCL10B225KP8NFNCSamsung
三星
0603 2.2uF ±10% 10V X7R
数据手册

现货:1200

可订期货

¥0.121

立即购买
2.2uF
±10%
10V
X7R
-
0603(1608公制)
CL05A225KQ5NNNCCL05A225KQ5NNNCSamsung
三星
0402 2.2uF ±10% 6.3V X5R
数据手册

现货:18580

可订期货

¥0.0138

立即购买
2.2uF
±10%
6.3V
X5R
-
0402
CC0402KRX5R6BB225CC0402KRX5R6BB225Yageo
国巨
0402 2.2uF ±10% 10V X5R
数据手册

现货:20000

¥0.0247

立即购买
2.2uF
±10%
10V
X5R
-
0402
EMK212BJ225KG-T9EMK212BJ225KG-TTaiyo Yuden
太诱
0805 2.2uF ±10% 16V X5R
数据手册

现货:5700

¥0.09350

折后价:¥0.0842

立即购买
2.2uF
±10%
16V
X5R
-
0805(2012公制)
CL31B225KAHNNNECL31B225KAHNNNESamsung
三星
1206 2.2uF ±10% 25V X7R
数据手册

现货:1325

可订期货

¥0.1135

立即购买
2.2uF
±10%
25V
X7R
-
1206(3216公制)
CL21B225KPFNNNE9CL21B225KPFNNNESamsung
三星
0805 2.2uF ±10% 10V X7R

现货:7695

可订期货

¥0.10920

折后价:¥0.0983

立即购买
2.2uF
±10%
10V
X7R
-
0805(2012公制)
LMK105BJ225KV-FLMK105BJ225KV-FTaiyo Yuden
太诱
0402 2.2uF ±10% 10V X5R
数据手册

现货:28850

¥0.0264

立即购买
2.2uF
±10%
10V
X5R
-
0402
CC0805KKX7R8BB2259CC0805KKX7R8BB225Yageo
国巨
0805 2.2uF ±10% 25V X7R
数据手册

现货:900

¥0.12420

折后价:¥0.1118

立即购买
2.2uF
±10%
25V
X7R
-
0805(2012公制)
CC0805KRX5R7BB2259CC0805KRX5R7BB225Yageo
国巨
0805 2.2uF ±10% 16V X5R
数据手册

现货:4330

可订期货

¥0.10920

折后价:¥0.0983

立即购买
2.2uF
±10%
16V
X5R
-
0805(2012公制)
CL21B225KOFNNNE9CL21B225KOFNNNESamsung
三星
0805 2.2uF ±10% 16V X7R
数据手册

现货:10050

可订期货

¥0.09230

折后价:¥0.0831

立即购买
2.2uF
±10%
16V
X7R
-
0805(2012公制)
CL31B225KCHSNNE9CL31B225KCHSNNESamsung
三星
1206 2.2uF ±10% 100V X7R

现货:239

¥0.39940

折后价:¥0.3595

立即购买
2.2uF
±10%
100V
X7R
-
1206(3216公制)
CL10A225KO8NNNCCL10A225KO8NNNCSamsung
三星
0603 2.2uF ±10% 16V X5R
数据手册

现货:24000

¥0.0302

立即购买
2.2uF
±10%
16V
X5R
-
0603(1608公制)
GRM155R61C225KE11DGRM155R61C225KE11DMurata
村田
0402 2.2uF ±10% 16V X5R
数据手册

现货:8744

可订期货

¥0.158

立即购买
2.2uF
±10%
16V
X5R
-
0402
CL10A225KA8NNNCCL10A225KA8NNNCSamsung
三星
0603 2.2uF ±10% 25V X5R
数据手册

现货:950

可订期货

¥0.0447

立即购买
2.2uF
±10%
25V
X5R
-
0603(1608公制)
GRM155R60J225KE01DGRM155R60J225KE01DMurata
村田
0402 2.2uF ±10% 6.3V X5R
数据手册

现货:19950

可订期货

¥0.0462

立即购买
2.2uF
±10%
6.3V
X5R
-
0402
JMK105BJ225KV-F9JMK105BJ225KV-FTaiyo Yuden
太诱
0402 2.2uF ±10% 6.3V X5R
数据手册12

现货:20000

可订期货

¥0.02530

折后价:¥0.0228

立即购买
2.2uF
±10%
6.3V
X5R
-
0402
0603X225K100CT0603X225K100CTWalsin
台湾华科
0603 2.2uF ±10% 10V X5R
数据手册

现货:3800

可订期货

¥0.0468

立即购买
2.2uF
±10%
10V
X5R
-
0603(1608公制)
0603X225K100NT0603X225K100NTFH
风华高科
0603 2.2uF ±10% 10V X5R
数据手册

现货:13290

可订期货

¥0.054

立即购买
2.2uF
±10%
10V
X5R
-
0603(1608公制)
GRM155R61A225KE95DGRM155R61A225KE95DMurata
村田
0402 2.2uF ±10% 10V X5R
数据手册

现货:12434

可订期货

¥0.0507

立即购买
2.2uF
±10%
10V
X5R
建议降额
0402
GRM155R61A225KE95DGRM155R61A225KE95DMurata
村田
0402 2.2uF ±10% 10V X5R
数据手册

现货:10000

¥0.0197

立即购买
2.2uF
±10%
10V
X5R
建议降额
0402
CC0603KRX5R7BB2256CC0603KRX5R7BB225Yageo
国巨
0603 2.2uF ±10% 16V X5R
数据手册

现货:17920

可订期货

¥0.07290

折后价:¥0.0438

立即购买
2.2uF
±10%
16V
X5R
-
0603(1608公制)
GRM21BR71E225KE11L9GRM21BR71E225KE11LMurata
村田
0805 2.2uF ±10% 25V X7R
数据手册

现货:8004

可订期货

¥0.14850

折后价:¥0.1337

立即购买
2.2uF
±10%
25V
X7R
-
0805(2012公制)
TMK212BJ225KG-TTMK212BJ225KG-TTaiyo Yuden
太诱
0805 2.2uF ±10% 25V X5R
数据手册

现货:5900

¥0.099

立即购买
2.2uF
±10%
25V
X5R
-
0805(2012公制)
LMK107BJ225KA-TLMK107BJ225KA-TTaiyo Yuden
太诱
0603 2.2uF ±10% 10V X5R
数据手册

现货:7394

¥0.044

立即购买
2.2uF
±10%
10V
X5R
-
0603(1608公制)