hi,欢迎来到华秋商城 收藏我们客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
首页所有产品电源管理芯片线性稳压器及LDO 当前“线性稳压器及LDO”共 818 条相关库存

线性稳压器及LDO

 • 品牌

  清除
 • 输出配置

  清除
 • 输出类型

  清除
 • 输出路数

  清除
 • 输出电压(最小值/固定)

  清除
 • 输出电压(最大值)

  清除
 • 输出电压精度

  清除
 • 压差

  清除
 • 输入电压(范围)

  清除
 • 静态电流(最大值)

  清除
 • 输出电流(Max)

  清除
 • 电源纹波抑制比(PSRR)

  清除
 • 封装/外壳

  清除

应用筛选
下载表格 每页显示:
图片原厂型号品牌描述库存参考价格输出配置输出类型输出路数输出电压(最小值/固定)输出电压(最大值)输出电压精度压差输入电压(范围)静态电流(最大值)输出电流(Max)电源纹波抑制比(PSRR)封装/外壳
UMW XC6206P302MRUMW XC6206P302MRUMW
友台
VIN=8V Vo=3.0V Io=250mA P=300mW
数据手册

现货:3000

¥0.0667

立即购买
正电压
固定
1
3.0V
-
±2%
0.28V@100mA
8V
15uA
250mA
40dB(1kHz)
SOT-23
HX7550 (SOT-89)9.5HX7550 (SOT-89)HX
恒佳兴
VIN=18V P=200mW
数据手册

现货:1000

¥0.17250

折后价:¥0.1639

立即购买
正电压
固定
1
5V
-
±3%
-
18V(Max)
3uA
100mA
-
SOT-89
HX6206P182MR (SOT23-3)HX6206P182MR (SOT23-3)HX
恒佳兴
VIN=8V P=300mW
数据手册

现货:3000

¥0.092

立即购买
正电压
固定
1
1.8V
-
±3%
-
6V(Max)
7uA
-
40dB(1kHz)
SOT-23-3
HX6206P252MR (SOT-23)HX6206P252MR (SOT-23)HX
恒佳兴
VIN=8V P=300mW
数据手册

现货:3000

¥0.0574

立即购买
正电压
固定
1
2.5V
-
±3%
-
6V(Max)
7uA
500mA
40dB(1kHz)
SOT-23
HX6206P302MR (SOT-23)HX6206P302MR (SOT-23)HX
恒佳兴
VIN=8V P=300mW
数据手册

现货:3000

¥0.0574

立即购买
正电压
固定
1
3V
-
±3%
-
6V(Max)
7uA
500mA
40dB(1kHz)
SOT-23-3
HX6206P332MR (SOT-23)HX6206P332MR (SOT-23)HX
恒佳兴
VIN=8V P=300mW
数据手册

现货:3000

¥0.0574

立即购买
正电压
固定
1
3.3V
-
±3%
-
6V(Max)
7uA
500mA
40dB(1kHz)
SOT-23
HX7330 (SOT23-3)9.5HX7330 (SOT23-3)HX
恒佳兴
VIN=12V P=200mW
数据手册

现货:3000

¥0.17250

折后价:¥0.1639

立即购买
正电压
固定
1
3V
-
±3%
-
12V(Max)
3uA
250mA
-
SOT-23-3
UMW LD1117-1.5UMW LD1117-1.5UMW
友台
VIN=12V Vo=1.5V Io=10mA
数据手册

现货:2500

¥0.1403

立即购买
-
固定
1
1.5V
-
±2%
1.3V@1A
12V
10mA
10mA
60dB(120Hz)
SOT-223
UMW HT7133SUMW HT7133SUMW
友台
VIN=30V Vo=3.3V Io=100mA PD=400mW
数据手册

现货:3000

¥0.1725

立即购买
-
固定
1
3.3V
30V
±3%
-
30V
3uA
100mA
-
SOT-23
UMW HT7536-1UMW HT7536-1UMW
友台
VIN=30V Vo=3.6V Io=100mA PD=400mW
数据手册

现货:995

¥0.1771

立即购买
正电压
固定
1
3.6V
-
±3%
-
30V
3uA
100mA
-
SOT-89
UMW HT7533-1UMW HT7533-1UMW
友台
VIN=30V Vo=3.3V Io=100mA PD=400mW
数据手册

现货:1000

¥0.1771

立即购买
正电压
固定
1
3.3V
-
±3%
-
30V
3uA
100mA
-
SOT-89
UMW HT7833-AUMW HT7833-AUMW
友台
VIN=12V Vo=3.3V Io=250mA PD=400mW
数据手册

现货:1000

¥0.2357

立即购买
正电压
固定
1
3.3V
-
±3%
-
12V
3uA
250mA
-
SOT-89
UMW 78M12UMW 78M12UMW
友台
VIN=35V Vo=12V Io=1A
数据手册

现货:2500

¥0.2944

立即购买
正电压
固定
1
12V
-
-
2V@500mA
35V
8mA
1A
80dB(120Hz)
TO-252
UMW HT7530SUMW HT7530SUMW
友台
VIN=22V Vo=3V Io=100mA PD=400mW
数据手册

现货:3000

¥0.1725

立即购买
-
固定
1
3.3V
22V
±3%
-
22V
3uA
100mA
-
SOT-23
UMW 78M05UMW 78M05UMW
友台
VIN=35V Vo=5V Io=1A
数据手册

现货:2500

¥0.2944

立即购买
正电压
固定
1
5V
-
-
2V@500mA
35V
-
1A
80dB(120Hz)
TO-252
UMW HT7136SUMW HT7136SUMW
友台
VIN=30V Vo=3.6V Io=100mA PD=400mW
数据手册

现货:3000

¥0.1725

立即购买
-
固定
1
3.6V
-
±3%
1.3V@1A
30V
3uA
100mA
-
SOT-23
UMW 78D12LUMW 78D12LUMW
友台
VIN=35V Vo=12V Io=0.5A
数据手册

现货:2500

¥0.353

立即购买
正电压
固定
1
12V
-
-
2V@500mA
35V
8mA
0.5A
80dB(120Hz)
TO-252
SP6201EM5-L-3-3/TRSP6201EM5-L-3-3/TREXAR
艾科嘉
IC REG LDO 3.3V 0.2A SOT23-5
数据手册

现货:485

可订期货

¥0.6645

立即购买
正电压
固定
1
3.3V
-
±3%
0.5V@200mA
6V(Max)
-
200mA
78dB ~ 40dB(100Hz ~ 400Hz)
SC-74A,SOT-753
CJ79L09CJ79L09JCET
长电
79系列9V普通线性稳压
数据手册

现货:900

可订期货

¥0.3288

立即购买
负电压
固定
1
-9V
-
-
1.7V@40mA
-30V
6mA
100mA
45dB(120Hz)
SOT-89-3L
CJ79L15CJ79L15JCET
长电
线性稳压/CJ79L15 3% 编带
数据手册

现货:900

可订期货

¥0.3288

立即购买
负电压
固定
1
-15V
-
-
1.7V@40mA
-35V
6.5mA
100mA
39dB(120Hz)
SOT-89
CJA1117-1.8CJA1117-1.8JCET
长电
电源管理芯片(PMIC) Vi=15V Vo=1.8V Io=1A
数据手册

现货:900

可订期货

¥0.4633

立即购买
正电压
固定
1
1.8V
-
-
1.15V@1A
20V(Max)
10mA
1A
75dB(120Hz)
SOT-89-3
SPX29302T5-L/TRSPX29302T5-L/TREXAR
艾科嘉
IC REG LDO ADJ 3A TO263-5
数据手册

现货:834

可订期货

¥2.86

立即购买
正电压
可调式
1
1.25V
16V
±1%
0.6V@3A
1.25V~6V
-
3A
-
TO-263-6,D²Pak(5引线+接片),TO-263BA
CJ7812CJ7812JCET
长电
12V 稳压IC,精度: +/- 3%
数据手册

现货:2468

可订期货

¥0.6831

立即购买
正电压
固定
1
12V
-
-
2V@1A
35V
8mA
1.5A
-
TO-220(TO-220-3)
LD1117AG-33-AA3-A-RLD1117AG-33-AA3-A-RUTC
友顺
3.3V固定输出 低压差1.3V(max)@Iout=1A Vin=15V(Max)
数据手册

现货:4925

可订期货

¥0.2259

立即购买
正电压
固定
1
3.3V
-
-
1.3V@1A
15V(Max)
-
1A
75dB(120Hz)
SOT-223
XC6206P302MRXC6206P302MRTorex
特瑞仕
LDO Regulator Pos 3V 0.2A 3-Pin SOT-23 T/R
数据手册12

现货:10041

可订期货

¥0.345

立即购买
正电压
-
1
1.5V
5V
±3%
0.68V@100mA
8V(Max)
6uA
100mA
40dB(1kHz)
SOT-23-3