hi,欢迎来到华强芯城 收藏我们客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
首页所有产品信号隔离器件及模块光电耦合器(光耦) 当前“光电耦合器(光耦)”共 418 条相关库存

光电耦合器(光耦)

 • 品牌

  清除
 • 打开/关闭时间(典型值)

  清除
 • 电流传输比(最大值)

  清除
 • 电流传输比(最小值)

  清除
 • 输入-输入侧1/输入侧2

  清除
 • 共模瞬态抗扰度(最小值)

  清除
 • 输入类型

  清除
 • 输出类型

  清除
 • 每个通道的输出电流

  清除

应用筛选
下载表格 每页显示:
图片原厂型号品牌描述库存参考价格打开/关闭时间(典型值)电流传输比(最大值)电流传输比(最小值)输入-输入侧1/输入侧2共模瞬态抗扰度(最小值)输入类型输出类型每个通道的输出电流
PC817X2NSZ9FPC817X2NSZ9FSHARP
DIP-4 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=50mA Vo=80V
数据手册

现货:2000

¥0.325

立即购买
-
-
-
-
-
DC
晶体管
50mA
TLP785(GB-TP6,F(CTLP785(GB-TP6,F(CToshiba
东芝
SMD-4 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.15V If=50mA CTR=100-600%
数据手册

现货:1726

在途:4000

可订期货

¥0.3335

立即购买
3µs,3µs
600%@5mA
100%@5mA
-
-
DC
晶体管
50mA
LTV-356T-BLTV-356T-BLiteon
SOP-4 单向光耦 Viso=3750Vrms VF(typ)=1.2V IF=50mA Vo=80V CTR=130-260%
数据手册

现货:1974

可订期货

¥0.3238

立即购买
-
260%@5mA
130%@5mA
-
-
DC
晶体管
50mA
LTV-352TLTV-352TLite-On
光宝
4-SOP 单向光耦 Viso=3750Vrms VF(typ)=1.2V IF=50mA Vo=300V
数据手册

现货:3000

可订期货

¥0.715

立即购买
-
-
1000%@1mA
-
-
DC
达林顿晶体管
150mA
TLP185(GB-TPL,SETLP185(GB-TPL,SEToshiba
东芝
6-SMD 单向光耦 Viso=3750Vrms VF(typ)=1.25V IF=50mA Vo=80V CTR=100-600%
数据手册

现货:3

可订期货

¥0.6557

立即购买
3µs,3µs
600%@5mA
100%@5mA
-
-
DC
晶体管
50mA
TLP185(GB-TPL,SETLP185(GB-TPL,SEToshiba
东芝
6-SMD 单向光耦 Viso=3750Vrms VF(typ)=1.25V IF=50mA Vo=80V CTR=100-600%
数据手册

现货:18

¥4.4771

立即购买
3µs,3µs
600%@5mA
100%@5mA
-
-
DC
晶体管
50mA
EL817S(A)(TU)-FEL817S(A)(TU)-FEverlight
台湾亿光
4-SMD 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=60mA Vo=35V CTR=80-160%
数据手册

现货:5

可订期货

¥0.2577

立即购买
-
160%@5mA
80%@5mA
-
-
DC
晶体管
50mA
EL817(C)-FGEL817(C)-FGEverlight
台湾亿光
4-DIP 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=60mA Vo=80V CTR=200-400%
数据手册

现货:2500

可订期货

¥0.1748

立即购买
-
-
-
-
-
DC
晶体管
-
EL851S1(TA)EL851S1(TA)Everlight
台湾亿光
SOP-4 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=60mA Vo=350V
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.7992

立即购买
-
600%@5mA
50%@5mA
-
-
DC
晶体管
50mA
EL851S1(TA)EL851S1(TA)Everlight
台湾亿光
SOP-4 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=60mA Vo=350V
数据手册

现货:1000

¥0.805

立即购买
-
600%@5mA
50%@5mA
-
-
DC
晶体管
50mA
TLP109(TPL,E(TTLP109(TPL,E(TToshiba
东芝
SO-5 单向光耦 Viso=3750Vrms VF(typ)=1.64V If=20mA CTR=25-75%
数据手册

现货:2995

可订期货

¥1.7153

立即购买
800ns,800ns(max)
-
20%@16mA
-
-
DC
晶体管
8mA
TLP383(GR-TPL,E(TTLP383(GR-TPL,E(TToshiba
东芝
SOP-4 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.25V If=50mA CTR=100-300%
数据手册

现货:3000

可订期货

¥0.7095

立即购买
3µs,3µs
300%@5mA
100%@5mA
-
-
DC
晶体管
50mA
EL817(C)-GEL817(C)-GEverlight
台湾亿光
4-DIP 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=60mA Vo=80V CTR=200-400%
数据手册

现货:1941

可订期货

¥0.1952

立即购买
-
400%@5mA
200%@5mA
-
-
DC
晶体管
50mA
EL1018(TA)-VGEL1018(TA)-VGEverlight
台湾亿光
4-SOP 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.45V IF=60mA Vo=80V CTR=130-260%
数据手册

现货:1430

可订期货

¥0.4183

立即购买
4µs,3µs
260%@5mA
130%@5mA
-
-
DC
晶体管
50mA
EL1017(TA)-VGEL1017(TA)-VGEverlight
台湾亿光
4-SOP 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.45V IF=60mA Vo=80V CTR=80-160%
数据手册

现货:3000

可订期货

¥0.4025

立即购买
4µs,3µs
160%@5mA
80%@5mA
-
-
DC
晶体管
50mA
EL1019(TA)-VGEL1019(TA)-VGEverlight
台湾亿光
4-SOP 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.45V IF=60mA Vo=80V CTR=200-400%
数据手册

现货:2399

可订期货

¥0.3756

立即购买
4µs,3µs
400%@5mA
200%@5mA
-
-
DC
晶体管
50mA
EL814S(A)(TU)EL814S(A)(TU)Everlight
台湾亿光
4-SMD 双向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=±60mA Vo=80V CTR=50-150%
数据手册

现货:1500

可订期货

¥0.4025

立即购买
-
150%@1mA
50%@1mA
-
-
AC,DC
晶体管
-
PC817X3NIP0FPC817X3NIP0FSHARP
SOP-4 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=50mA Vo=80V
数据手册

现货:2000

¥0.5782

立即购买
-
400%@5mA
200%@5mA
-
-
DC
晶体管
50mA
PC817X1NSZ9FPC817X1NSZ9FSHARP
DIP-4 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=50mA Vo=80V
数据手册

现货:1900

¥0.3494

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
UMW TLP785GBUMW TLP785GBUMW
友台
通孔 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.15V IF=10mA
数据手册

现货:5000

¥0.3105

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
TLP2168(TP,F)TLP2168(TP,F)Toshiba
东芝
SO-8 双向光耦 Viso=2500Vrms VF(MAX)=0.8V If=25mA
数据手册12

现货:2100

可订期货

¥3.9216

立即购买
-
-
-
2/0
15kV/µs
DC
开路集电极
25mA
ORPC-817SC 铁支架ORPC-817SC 铁支架Orient
奥伦德
SOP-4 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=60mA Vo=80V CTR=200-400%
数据手册12

现货:1800

¥0.1471

立即购买
4µs,5µs
400%@5mA
200%@5mA
-
-
-
晶体管
-
EL357N(D)(TA)-GEL357N(D)(TA)-GEverlight
台湾亿光
SOP-4 单向光耦 Viso=3750Vrms VF(typ)=1.2V IF=50mA Vo=80V
数据手册

现货:0

在途:3000

可订期货

¥0.3123

立即购买
-
-
-
-
-
DC
晶体管
50mA
EL357N(D)(TA)-GEL357N(D)(TA)-GEverlight
台湾亿光
SOP-4 单向光耦 Viso=3750Vrms VF(typ)=1.2V IF=50mA Vo=80V
数据手册

现货:2090

¥0.3123

立即购买
-
-
-
-
-
DC
晶体管
50mA
EL817(B)EL817(B)Everlight
台湾亿光
4-DIP 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=60mA Vo=35V CTR=130-260%
数据手册

现货:5000

可订期货

¥0.2415

立即购买
-
260%@5mA
130%@5mA
-
-
DC
晶体管
50mA
EL3H7(D)(TA)-GEL3H7(D)(TA)-GEverlight
台湾亿光
4-SSOP 单向光耦 Viso=3750Vrms VF(typ)=1.2V IF=50mA Vo=80V CTR=300-600%
数据手册

现货:4974

可订期货

¥0.4025

立即购买
-
600%@5mA
300%@5mA
-
-
DC
晶体管
50mA
4N354N35Everlight
台湾亿光
6-DIP 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=60mA Vo=80V CTR≥100%
数据手册

现货:1568

可订期货

¥0.4517

立即购买
10µs,9µs
-
100%@10mA
-
-
DC
有基极的晶体管
-
ELM611(TA)ELM611(TA)Everlight
台湾亿光
SOP-5 单向光耦 Viso=3750Vrms VF(typ)=1.45V IF=50mA Vo=7V
数据手册

现货:3000

¥2.76

立即购买
-
-
-
-
-
DC
开集,肖特基箝位
50mA