hi,欢迎来到华强芯城 收藏我们客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
首页所有产品电容器金属化聚酯膜电容 当前“金属化聚酯膜电容”共 33 条相关库存

金属化聚酯膜电容

 • 品牌

  清除
 • 封装/外壳

  清除
 • 容值

  清除
 • 精度

  清除
 • 额定电压

  清除
 • 工作温度

  清除

应用筛选
下载表格 每页显示:
图片原厂型号品牌描述库存参考价格封装/外壳容值精度额定电压工作温度
C222S104K40Y350C222S104K40Y350FARATRONIC(法拉)
100nF ±10% 450V P=10mm
数据手册

现货:10

可订期货

¥0.1559

立即购买
DIP
100nF
±10%
450V
-55°C~105°C
C222J684J60Y350C222J684J60Y350FARATRONIC(法拉)
680nF ±5% 630V P=15mm
数据手册

现货:10

可订期货

¥0.792

立即购买
DIP
680nF
±5%
630V
-55°C~105°C
C252A475J60C000C252A475J60C000FARATRONIC(法拉)
4.7μF ±5% 100V P=15mm
数据手册

现货:10

可订期货

¥1.9196

立即购买
DIP
4.7μF
±5%
100V
-55°C~105°C
C242E104J2SC000C242E104J2SC000FARATRONIC(法拉)
100nF ±5% 250V P=5mm
数据手册

现货:10

可订期货

¥0.2625

立即购买
DIP
100nF
±5%
250V
-55°C~105°C
C222S334K60Y350C222S334K60Y350FARATRONIC(法拉)
330nF ±10% 450V P=15mm
数据手册

现货:10

可订期货

¥0.3243

立即购买
DIP
330nF
±10%
450V
-55°C~105°C
C222S105J60C000C222S105J60C000FARATRONIC(法拉)
1μF ±5% 450V P=15mm
数据手册

现货:10

可订期货

¥0.5164

立即购买
DIP
1μF
±5%
450V
-55°C~105°C
C222J104K40Y350C222J104K40Y350FARATRONIC(法拉)
100nF ±10% 630V P=10mm
数据手册

现货:2000

可订期货

¥0.2472

立即购买
DIP
100nF
±10%
630V
-55°C~105°C
C213A224J9AC000C213A224J9AC000FARATRONIC(法拉)
220nF ±5% 1000V P=22.5mm
数据手册

现货:2000

可订期货

¥1.2642

立即购买
DIP
220nF
±5%
1000V(1kV)
-55°C~105°C
C222J334K60Y350C222J334K60Y350FARATRONIC(法拉)
330nF ±10% 630V P=15mm
数据手册

现货:10

可订期货

¥0.4315

立即购买
DIP
330nF
±10%
630V
-55°C~105°C
C222J225J90C000C222J225J90C000FARATRONIC(法拉)
2.2μF ±5% 630V P=22.5mm
数据手册

现货:10

可订期货

¥1.7999

立即购买
DIP
2.2μF
±5%
630V
-55°C~105°C
C222S224K40Y450C222S224K40Y450FARATRONIC(法拉)
220nF ±10% 450V P=10mm
数据手册

现货:10

可订期货

¥0.2102

立即购买
DIP
220nF
±10%
450V
-55°C~105°C
C242A104J2SC000C242A104J2SC000FARATRONIC(法拉)
100nF ±5% 100V P=5mm
数据手册

现货:2000

可订期货

¥0.1625

立即购买
DIP
100nF
±5%
100V
-55°C~105°C
C222S684J60Y350C222S684J60Y350FARATRONIC(法拉)
680nF ±5% 450V P=15mm
数据手册

现货:10

可订期货

¥0.5039

立即购买
DIP
680nF
±5%
450V
-55°C~105°C
C242A223K20A201C242A223K20A201FARATRONIC(法拉)
22nF ±10% 100V P=5mm
数据手册

现货:2000

可订期货

¥0.1825

立即购买
DIP
22nF
±10%
100V
-55°C~105°C
C222S105J40C000C222S105J40C000FARATRONIC(法拉)
1μF ±5% 450V P=10mm
数据手册

现货:10

可订期货

¥0.5638

立即购买
DIP
1μF
±5%
450V
-55°C~105°C
C222J224K40C000C222J224K40C000FARATRONIC(法拉)
220nF ±10% 630V P=10mm
数据手册

现货:2000

可订期货

¥0.3383

立即购买
DIP
220nF
±10%
630V
-55°C~105°C
C222S473J30C000C222S473J30C000FARATRONIC(法拉)
47nF ±5% 450V P=7.5mm
数据手册

现货:2000

可订期货

¥0.1302

立即购买
DIP
47nF
±5%
450V
-55°C~105°C
C212J103J4AC000C212J103J4AC000FARATRONIC(法拉)
10nF ±5% 630V P=10mm
数据手册

现货:2000

可订期货

¥0.1626

立即购买
DIP
10nF
±5%
630V
-55°C~105°C
C241J104J20C000C241J104J20C000FARATRONIC(法拉)
100nF ±5% 63V P=5mm
数据手册

现货:2000

可订期货

¥0.175

立即购买
DIP
100nF
±5%
63V
-55°C~105°C
C212E104J3AC000C212E104J3AC000FARATRONIC(法拉)
100nF ±5% 250V P=7.5mm
数据手册

现货:10

可订期货

¥0.1559

立即购买
DIP
100nF
±5%
250V
-55°C~105°C
C222S474J60Y350C222S474J60Y350FARATRONIC(法拉)
470nF ±5% 450V P=15mm
数据手册

现货:10

可订期货

¥0.3842

立即购买
DIP
470nF
±5%
450V
-55°C~105°C
C222S224K60Y350C222S224K60Y350FARATRONIC(法拉)
220nF ±10% 450V P=15mm
数据手册

现货:10

可订期货

¥0.2645

立即购买
DIP
220nF
±10%
450V
-55°C~105°C
C222J334K60F350C222J334K60F350FARATRONIC(法拉)
330nF ±10% 630V P=15mm
数据手册

现货:10

可订期货

¥0.4315

立即购买
DIP
330nF
±10%
630V
-55°C~105°C
C222J224K60Y350C222J224K60Y350FARATRONIC(法拉)
220nF ±10% 630V P=15mm
数据手册

现货:2000

可订期货

¥0.3643

立即购买
DIP
220nF
±10%
630V
-55°C~105°C
C222E225K90C000C222E225K90C000FARATRONIC(法拉)
2.2μF ±10% 250V P=22.5mm
数据手册

现货:10

可订期货

¥0.7684

立即购买
DIP
2.2μF
±10%
250V
-55°C~105°C