hi,欢迎来到华秋商城 收藏我们客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
首页所有产品电容器贴片铝电解电容 当前“贴片铝电解电容”共 448 条相关库存

贴片铝电解电容

 • 品牌

  清除
 • 容值

  清除
 • 精度

  清除
 • 额定电压

  清除
 • 寿命

  清除
 • 工作温度

  清除
 • 外形尺寸(ΦDxH, mm)

  清除
 • 封装/外壳

  清除

应用筛选
下载表格 每页显示:
图片原厂型号品牌描述库存参考价格容值精度额定电压寿命工作温度外形尺寸(ΦDxH, mm)封装/外壳
UWT1V101MCL1GS9UWT1V101MCL1GSNichicon
尼吉康
D6.3x7.7mm 100uF ±20% 35V 84mArms@100kHz 1000小时@105℃ -55°C~105°C
数据手册

现货:1710

可订期货

¥0.39990

折后价:¥0.3599

立即购买
100uF
±20%
35V
105℃时为1000小时
-55°C~105°C
6.3x7.7
SMD-∮D6.3x7.7mm
HV221M016E077R9HV221M016E077RCapXon
台湾丰宾
D6.3x7.7mm 220uF ±20% 16V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:7

可订期货

¥0.46190

折后价:¥0.4157

立即购买
220uF
±20%
16V
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
6.3x7.7
SMD-∮D6.3x7.7mm
UWT1E221MNL1GS9UWT1E221MNL1GSNichicon
尼吉康
D8x10mm 220uF ±20% 25V 155mArms@100kHz 1000小时@105℃ -55°C~105°C
数据手册

现货:925

可订期货

¥0.51100

折后价:¥0.4599

立即购买
220uF
±20%
25V
105℃时为1000小时
-55°C~105°C
8x10
SMD-∮D8x10mm
HV330M035E055RHV330M035E055RCapXon
台湾丰宾
D6.3x5.5mm 33uF ±20% 35V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:5

可订期货

¥0.2866

立即购买
33uF
±20%
35V
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
6.3x5.5
SMD-∮D6.3x5.5mm
HV221M025F105ETRHV221M025F105ETRCapXon
台湾丰宾
D8x10.5mm 220uF ±20% 25V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:202

可订期货

¥0.4968

立即购买
220uF
±20%
25V
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
8x10.5
SMD-∮D8x10.5mm
HV100M016B055ETRHV100M016B055ETRCapXon
台湾丰宾
D4x5.5mm 10uF ±20% 16V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:1804

可订期货

¥0.1281

立即购买
10uF
±20%
16V
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
4x5.5
SMD-∮D4x5.5mm
ZV221M016E077ETRZV221M016E077ETRCapXon
台湾丰宾
D6.3x7.7mm 220uF ±20% 16V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:2785

可订期货

¥0.2441

立即购买
220uF
±20%
16V
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
6.3x7.7
SMD-∮D6.3x7.7mm
HV221M035F105ETRHV221M035F105ETRCapXon
台湾丰宾
D8x10.5mm 220uF ±20% 35V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:919

可订期货

¥0.54

立即购买
220uF
±20%
35V
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
8x10.5
SMD-∮D8x10.5mm
HV4R7M035B055ETR9HV4R7M035B055ETRCapXon
台湾丰宾
D4x5.5mm 4.7uF ±20% 35V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:1990

可订期货

¥0.13180

折后价:¥0.1186

立即购买
4.7uF
±20%
35V
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
4x5.5
SMD-∮D4x5.5mm
HV470M016C055ETRHV470M016C055ETRCapXon
台湾丰宾
D5x5.5mm 47uF ±20% 16V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.1447

立即购买
47uF
±20%
16V
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
5x5.5
SMD-∮D5x5.5mm
MV471M6R3F105ETRMV471M6R3F105ETRCapXon
台湾丰宾
D8x10.5mm 470uF ±20% 6.3V 5000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.5464

立即购买
470uF
±20%
6.3V
105°C时为5000小时
-40°C~105°C
8x10.5
SMD-∮D8x10.5mm
HV101M010E055ETRHV101M010E055ETRCapXon
台湾丰宾
D6.3x5.5mm 100uF ±20% 10V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:486

可订期货

¥0.1991

立即购买
100uF
±20%
10V
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
6.3x5.5
SMD-∮D6.3x5.5mm
DV221M050G105ETR9DV221M050G105ETRCapXon
台湾丰宾
D10x10.5mm 220uF ±20% 50V 2000小时@105°C -55°C~105°C
数据手册

现货:1511

可订期货

¥0.70000

折后价:¥0.63

立即购买
220uF
±20%
50V
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
10x10.5
SMD-∮D10x10.5mm
UWT1V470MCL1GSUWT1V470MCL1GSNichicon
尼吉康
D6.3x5.8mm 47uF ±20% 35V 63mArms@100kHz 1000小时@105℃ -55°C~105°C
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.319

立即购买
47uF
±20%
35V
105℃时为1000小时
-55°C~105°C
6.3x5.8
SMD-∮D6.3x5.8mm
UCD1E470MCL1GSUCD1E470MCL1GSNichicon
尼吉康
D6.3x5.8mm 47uF ±20% 25V 360mΩ 240mArms@100kHz AEC-Q200 2000小时@105℃ -55°C~105°C
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.484

立即购买
47uF
±20%
25V
105°C时为2000小时
-55°C~105°C
6.3x5.8
SMD-∮D6.3x5.8mm
CS1V101M-CRE779CS1V101M-CRE77ST(先科)
D6.3x7.7mm 100uF ±20% 35V 1000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:5

可订期货

¥0.20900

折后价:¥0.1881

立即购买
100uF
±20%
35V
105°C时为1000小时
-40°C~105°C
6.3x7.7
SMD-∮D6.3x7.7mm
RVT1C471M0810RVT1C471M0810Heyue
合粤
D8x10.5mm 470uF 16V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:500

¥0.2714

立即购买
470uF
±20%
16V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
8x10.5
SMD-∮8x10.5mm
RVT1E100M0505RVT1E100M0505Heyue
合粤
D5x5.4mm 10uF 25V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:1000

¥0.1003

立即购买
10uF
±20%
25V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
5x5.4
SMD-∮5x5.4mm
RVT1E331M0810RVT1E331M0810Heyue
合粤
D8x10.5mm 330uF 25V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:500

¥0.2714

立即购买
330uF
±20%
25V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
8x10.5
SMD-∮8x10.5mm
RVT1C100M0405RVT1C100M0405Heyue
合粤
D4x5.4mm 10uF 16V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:2000

¥0.085

立即购买
10uF
±20%
16V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
4x5.4
SMD-∮4x5.4mm
RVT0J102M0810RVT0J102M0810Heyue
合粤
D8x10.5mm 1000uF 6.3V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册12

现货:392

¥0.2714

立即购买
1000uF
±20%
6.3V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
8x10.5
SMD-∮8x10.5mm
RVT1H221M1010RVT1H221M1010Heyue
合粤
D10x10.5mm 220uF 50V ±20% 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:500

¥0.413

立即购买
220uF
±20%
50V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
10x10.5
SMD-∮10x10.5mm
RVT1A102M0810-TRRVT1A102M0810-TRHUAHUI
华慧
D8x10.5mm 1mF ±20% 10V 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:500

¥0.2808

立即购买
1mF
±20%
10V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
8x10.5
SMD-∮D8x10.5mm
RVT1V470M0605-TRRVT1V470M0605-TRHUAHUI
华慧
D6.3x5.4mm 47uF ±20% 35V 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:775

¥0.1204

立即购买
47uF
±20%
35V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
6.3x5.4
SMD-∮D6.3x5.4mm
RVT0J221M0605-TRRVT0J221M0605-TRHUAHUI
华慧
D6.3x5.4mm 220uF ±20% 6.3V 2000小时@105°C -40°C~105°C
数据手册

现货:1960

¥0.1204

立即购买
220uF
±20%
6.3V
105°C时为2000小时
-40°C~105°C
6.3x5.4
SMD-∮D6.3x5.4mm