hi,欢迎来到华强芯城 收藏我们客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
首页所有产品电感器贴片电感 当前“贴片电感”共 658 条相关库存

TDK品牌的贴片电感

华秋商城代理的贴片电感芯片全系列,有TDK品牌芯片,都是华秋商城自营的正品现货贴片电感芯片。
 • 品牌

  清除
 • 最小Q值

  清除
 • 高频Q值

  清除
 • 额定电流

  清除
 • 磁芯材料

  清除
 • 精度

  清除
 • 感值

  清除
 • 封装/外壳

  清除

应用筛选清空条件
已应用筛选内容:
品牌:TDK×
下载表格 每页显示:
图片原厂型号品牌描述库存参考价格最小Q值高频Q值额定电流磁芯材料精度感值封装/外壳
MLP2012S4R7MT0S1MLP2012S4R7MT0S1TDK
0805 4.7uH ±20% DCR=260mΩ 700mA
数据手册12

现货:3950

可订期货

¥0.2368

立即购买
-
-
700mA
-
±20%
4.7uH
0805(2012公制)
VLS201610HBX-R47M-1VLS201610HBX-R47M-1TDK
470nH ±20% DCR=41mΩ 2.81A
数据手册

现货:2000

可订期货

¥0.2025

立即购买
-
-
2.81A
-
±20%
470nH
非标准
MLF2012C101KT000MLF2012C101KT000TDK
0805 100uH ±10% DCR=3.1Ω Q=25@1MHz 2mA SRF=7MHz
数据手册12

现货:3900

可订期货

¥0.1146

立即购买
Q=25@1MHz
-
2mA
-
±10%
100uH
0805(2012公制)
NLV25T-1R8J-PFNLV25T-1R8J-PFTDK
1008 1.8uH ±5% DCR=1.45Ω Q=30@7.96MHz 210mA SRF=135MHz
数据手册12

现货:2000

可订期货

¥0.1454

立即购买
Q=30@7.96MHz
-
210mA
-
±5%
1.8uH
1008(2520公制)
NLCV32T-4R7M-PFNLCV32T-4R7M-PFTDK
1210 4.7uH ±20% DCR=200mΩ Q=15@7.96MHz 620mA SRF=46MHz
数据手册12

现货:1920

可订期货

¥0.1518

立即购买
Q=15@7.96MHz
-
620mA
-
±20%
4.7uH
1210(3225公制)
NL453232T-220J-PFNL453232T-220J-PFTDK
1812 22uH ±5% DCR=3.2Ω Q=50@2.52MHz 180mA SRF=13MHz
数据手册

现货:500

可订期货

¥0.5684

立即购买
Q=50@2.52MHz
-
180mA
-
±5%
22uH
1812(4532公制)
MLF2012E100KT000MLF2012E100KT000TDK
0805 10uH ±10% DCR=800mΩ Q=50@2MHz 15mA SRF=30MHz
数据手册12

现货:3950

可订期货

¥0.1142

立即购买
Q=50@2MHz
-
15mA
-
±10%
10uH
0805(2012公制)
MLZ2012N1R0LT000MLZ2012N1R0LT000TDK
0805 1.0uH ±20% DCR=60mΩ 220mA
数据手册12

现货:4000

可订期货

¥0.1598

立即购买
-
-
220mA
-
±20%
1uH
0805(2012公制)
NLV32T-330J-PFNLV32T-330J-PFTDK
1210 33uH ±5% DCR=5.6Ω Q=30@2.52MHz 70mA SRF=17MHz
数据手册

现货:2000

可订期货

¥0.1507

立即购买
Q=30@2.52MHz
-
70mA
-
±5%
33uH
1210(3225公制)
NLCV32T-100K-EFDNLCV32T-100K-EFDTDK
1210 10uH ±10% DCR=360mΩ Q=15@2.52MHz 450mA SRF=30MHz
数据手册

现货:2000

可订期货

¥0.3275

立即购买
Q=15@2.52MHz
-
450mA
-
±10%
10uH
1210(3225公制)
NLCV25T-1R0M-EFRNLCV25T-1R0M-EFRTDK
1008 1.0uH ±20% DCR=140mΩ Q=10@7.96MHz 1A SRF=100MHz
数据手册

现货:1700

在途:2000

可订期货

¥0.4659

立即购买
Q=10@7.96MHz
-
1A
-
±20%
1uH
1008(2520公制)
MLF1608A4R7JT000MLF1608A4R7JT000TDK
0603 4.7uH ±5% DCR=1.6Ω Q=35@10MHz 30mA SRF=55MHz
数据手册

现货:4000

可订期货

¥0.097

立即购买
Q=35@10MHz
-
30mA
-
±5%
4.7uH
0603(1608公制)
NLV32T-680J-PFNLV32T-680J-PFTDK
1210 68uH ±5% DCR=9Ω Q=30@2.52MHz 50mA SRF=12MHz
数据手册

现货:2000

可订期货

¥0.1599

立即购买
Q=30@2.52MHz
-
50mA
-
±5%
68uH
1210(3225公制)
MLZ2012N100LT000MLZ2012N100LT000TDK
0805 10uH ±20% DCR=300mΩ 110mA
数据手册12

现货:2000

可订期货

¥0.1206

立即购买
-
-
110mA
-
±20%
10uH
0805(2012公制)
MLP2016S2R2MT0S1MLP2016S2R2MT0S1TDK
2.2uH ±20% DCR=110mΩ 1.2A
数据手册12

现货:3000

可订期货

¥0.2748

立即购买
-
-
1.2A
-
±20%
2.2uH
非标准型SMD
VLS252012ET-2R2MVLS252012ET-2R2MTDK
2.2uH ±20% DCR=154mΩ 1.55A
数据手册12

现货:2000

可订期货

¥0.3779

立即购买
-
-
1.55A
-
±20%
2.2uH
非标准型SMD
SLF10145T-100M2R5-PFSLF10145T-100M2R5-PFTDK
10uH ±20% DCR=43.7mΩ 2.5A
数据手册12

现货:299

可订期货

¥1.1564

立即购买
-
-
2.5A
-
±20%
10uH
非标准型SMD
MLF1608A2R2JTD25MLF1608A2R2JTD25TDK
0603 2.2uH ±5% DCR=1Ω Q=35@10MHz 30mA SRF=80MHz
数据手册12

现货:4000

可订期货

¥0.2431

立即购买
Q=35@10MHz
-
30mA
-
±5%
2.2uH
0603(1608公制)
NLV32T-3R3J-PFNLV32T-3R3J-PFTDK
1210 3.3uH ±5% DCR=1.2Ω Q=30@7.96MHz 260mA SRF=60MHz
数据手册12

现货:2000

可订期货

¥0.1433

立即购买
Q=30@7.96MHz
-
260mA
-
±5%
3.3uH
1210(3225公制)
MLF1608A3R3JT000MLF1608A3R3JT000TDK
0603 3.3uH ±5% DCR=1.3Ω Q=35@10MHz 30mA SRF=65MHz
数据手册

现货:4000

可订期货

¥0.106

立即购买
Q=35@10MHz
-
30mA
-
±5%
3.3uH
0603(1608公制)
NL453232T-101J-PFNL453232T-101J-PFTDK
1812 100uH ±5% DCR=8Ω Q=40@0.796MHz 110mA SRF=8MHz
数据手册12

现货:500

可订期货

¥0.4802

立即购买
Q=40@0.796MHz
-
110mA
-
±5%
100uH
1812(4532公制)
NLCV25T-220K-PFNLCV25T-220K-PFTDK
1008 22uH ±10% DCR=2.8Ω Q=30@2.52MHz 160mA SRF=18MHz
数据手册12

现货:2000

可订期货

¥0.1905

立即购买
Q=30@2.52MHz
-
160mA
-
±10%
22uH
1008(2520公制)
MLF2012E5R6KT000MLF2012E5R6KT000TDK
0805 5.6uH ±10% DCR=600mΩ Q=50@4MHz 15mA SRF=45MHz
数据手册12

现货:2000

可订期货

¥0.1086

立即购买
Q=50@4MHz
-
15mA
-
±10%
5.6uH
0805(2012公制)
NLV32T-6R8J-PFNLV32T-6R8J-PFTDK
1210 6.8uH ±5% DCR=1.8Ω Q=30@7.96MHz 180mA SRF=40MHz
数据手册12

现货:2000

可订期货

¥0.1378

立即购买
Q=30@7.96MHz
-
180mA
-
±5%
6.8uH
1210(3225公制)
NLCV32T-2R2M-PFNLCV32T-2R2M-PFTDK
1210 2.2uH ±20% DCR=130mΩ Q=10@7.96MHz 770mA SRF=68MHz
数据手册12

现货:2000

可订期货

¥0.1574

立即购买
Q=10@7.96MHz
-
770mA
-
±20%
2.2uH
1210(3225公制)