hi,欢迎来到华秋商城 收藏我们客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
首页所有产品电阻器通用贴片电阻 当前“通用贴片电阻”共 4497 条相关库存

Uniohm(台湾厚声)品牌的通用贴片电阻

华秋商城代理的通用贴片电阻芯片全系列,有Uniohm(台湾厚声)品牌芯片,都是华秋商城自营的正品现货通用贴片电阻芯片。
 • 品牌

  清除
 • 阻值

  清除
 • 精度

  清除
 • 功率

  清除
 • 温度系数

  清除
 • 特性

  清除
 • 封装/外壳

  清除

应用筛选清空条件
已应用筛选内容:
下载表格 每页显示:
图片原厂型号品牌描述库存参考价格阻值精度功率温度系数特性封装/外壳
1210W2F820LT5E1210W2F820LT5EUniohm
台湾厚声
贴片电阻 1210 0.82Ω ±1% 1/2W ±200ppm/℃
数据手册

现货:5000

¥0.0459

立即购买
0.82Ω
±1%
1/2W
±200ppm/℃
-
1210(3225公制)
1210W2F240LT5E1210W2F240LT5EUniohm
台湾厚声
贴片电阻 1210 0.24Ω ±1% 1/2W ±200ppm/℃
数据手册

现货:5000

¥0.0465

立即购买
0.24Ω
±1%
1/2W
±200ppm/℃
-
1210(3225公制)
1206W3J050LT5E1206W3J050LT5EUniohm
台湾厚声
贴片电阻 1206 0.05Ω ±5% 1/3W ±800ppm/℃
数据手册

现货:5000

¥0.022

立即购买
0.05Ω
±5%
1/3W
±800ppm/℃
-
1206(3216公制)
1206W3J020LT5E1206W3J020LT5EUniohm
台湾厚声
贴片电阻 1206 0.02Ω ±5% 1/3W ±1000ppm/℃
数据手册

现货:5000

¥0.0272

立即购买
0.02Ω
±5%
1/3W
±1000ppm/℃
-
1206(3216公制)
1206W3F200MT5E1206W3F200MT5EUniohm
台湾厚声
贴片电阻 1206 0.02Ω ±1% 1/3W
数据手册

现货:5000

¥0.0364

立即购买
0.02Ω
±1%
1/3W
±1000ppm/°C
-
1206(3216公制)
201007F3301T4E201007F3301T4EUniohm
台湾厚声
贴片电阻 2010 3.3KΩ ±1% 3/4W ±100ppm/°C
数据手册

现货:4000

¥0.0565

立即购买
3.3KΩ
±1%
3/4W
±100ppm/°C
-
2010(5025公制)
201007F1000T4E201007F1000T4EUniohm
台湾厚声
贴片电阻 2010 100Ω ±1% 3/4W ±100ppm/°C
数据手册

现货:4000

¥0.0565

立即购买
100Ω
±1%
3/4W
±100ppm/°C
-
2010(5025公制)
1206W3J010LT5E1206W3J010LT5EUniohm
台湾厚声
贴片电阻 1206 0.01Ω ±5% 1/3W ±1500ppm/℃
数据手册

现货:5000

¥0.0308

立即购买
0.01Ω
±5%
1/3W
±1500ppm/℃
-
1206(3216公制)
1210W3F220JT5E1210W3F220JT5EUniohm
台湾厚声
贴片电阻 1210 22Ω ±1% 1/3W ±100ppm/°C
数据手册12

现货:5000

可订期货

¥0.0477

立即购买
22Ω
±1%
1/3W
±100ppm/°C
防潮
1210(3225公制)
0402WGF3240TCE0402WGF3240TCEUniohm
台湾厚声
贴片电阻 0402 324Ω ±1% 1/16W ±100ppm/°C
数据手册12

现货:10000

可订期货

¥0.0059

立即购买
324Ω
±1%
1/16W
±100ppm/°C
防潮
0402
0402WGF3400TCE0402WGF3400TCEUniohm
台湾厚声
贴片电阻 0402 340Ω ±1% 1/16W ±100ppm/°C
数据手册12

现货:9800

可订期货

¥0.0059

立即购买
340Ω
±1%
1/16W
±100ppm/°C
防潮
0402
0402WGF340JTCE0402WGF340JTCEUniohm
台湾厚声
贴片电阻 0402 34Ω ±1% 1/16W ±100ppm/°C
数据手册12

现货:10000

可订期货

¥0.0059

立即购买
34Ω
±1%
1/16W
±100ppm/°C
防潮
0402
0402WGF280JTCE0402WGF280JTCEUniohm
台湾厚声
贴片电阻 0402 28Ω ±1% 1/16W ±100ppm/°C
数据手册12

现货:10000

可订期货

¥0.0059

立即购买
28Ω
±1%
1/16W
±100ppm/°C
防潮
0402
0402WGF2943TCE0402WGF2943TCEUniohm
台湾厚声
贴片电阻 0402 294KΩ ±1% 1/16W ±100ppm/°C
数据手册12

现货:10000

可订期货

¥0.0061

立即购买
294KΩ
±1%
1/16W
±100ppm/°C
防潮
0402
0402WGJ0395TCE0402WGJ0395TCEUniohm
台湾厚声
贴片电阻 0402 3.9MΩ ±5% 1/16W ±100ppm/°C
数据手册12

现货:10000

可订期货

¥0.0049

立即购买
3.9MΩ
±5%
1/16W
±100ppm/°C
防潮
0402
0402WGJ0304TCE0402WGJ0304TCEUniohm
台湾厚声
贴片电阻 0402 300KΩ ±5% 1/16W ±100ppm/°C
数据手册12

现货:9850

可订期货

¥0.0049

立即购买
300KΩ
±5%
1/16W
±100ppm/°C
防潮
0402
0402WGF2213TCE0402WGF2213TCEUniohm
台湾厚声
贴片电阻 0402 221KΩ ±1% 1/16W ±100ppm/°C
数据手册12

现货:10000

可订期货

¥0.0059

立即购买
221KΩ
±1%
1/16W
±100ppm/°C
防潮
0402
0402WGF2320TCE0402WGF2320TCEUniohm
台湾厚声
贴片电阻 0402 232Ω ±1% 1/16W ±100ppm/°C
数据手册12

现货:10000

可订期货

¥0.0059

立即购买
232Ω
±1%
1/16W
±100ppm/°C
防潮
0402
0402WGF3740TCE0402WGF3740TCEUniohm
台湾厚声
贴片电阻 0402 374Ω ±1% 1/16W ±100ppm/°C
数据手册12

现货:10000

可订期货

¥0.0059

立即购买
374Ω
±1%
1/16W
±100ppm/°C
防潮
0402
0402WGF1473TCE0402WGF1473TCEUniohm
台湾厚声
贴片电阻 0402 147KΩ ±1% 1/16W ±100ppm/°C
数据手册12

现货:9900

可订期货

¥0.0059

立即购买
147KΩ
±1%
1/16W
±100ppm/°C
防潮
0402
0402WGJ024JTCE0402WGJ024JTCEUniohm
台湾厚声
贴片电阻 0402 2.4Ω ±5% 1/16W ±400ppm/°C
数据手册12

现货:9900

可订期货

¥0.0049

立即购买
2.4Ω
±5%
1/16W
±400ppm/°C
防潮
0402
0402WGF4024TCE0402WGF4024TCEUniohm
台湾厚声
贴片电阻 0402 4.02MΩ ±1% 1/16W ±100ppm/°C
数据手册12

现货:10000

可订期货

¥0.007

立即购买
4.02MΩ
±1%
1/16W
±100ppm/°C
防潮
0402
0603WAF7500T5E0603WAF7500T5EUniohm
台湾厚声
贴片电阻 0603 750Ω ±1% 1/10W ±100ppm/°C
数据手册12

现货:2300

可订期货

¥0.0078

立即购买
750Ω
±1%
1/10W
±100ppm/°C
防潮
0603(1608公制)
0603WAF8251T5E0603WAF8251T5EUniohm
台湾厚声
贴片电阻 0603 8.25KΩ ±1% 1/10W ±100ppm/°C
数据手册12

现货:13250

可订期货

¥0.0059

立即购买
8.25KΩ
±1%
1/10W
±100ppm/°C
防潮
0603(1608公制)
0603WAF6651T5E0603WAF6651T5EUniohm
台湾厚声
贴片电阻 0603 6.65KΩ ±1% 1/10W ±100ppm/°C
数据手册12

现货:4700

可订期货

¥0.0078

立即购买
6.65KΩ
±1%
1/10W
±100ppm/°C
防潮
0603(1608公制)