hi,欢迎来到华强芯城收藏我们客服热线:400-990-8686
我的购物车0

菲尼克斯公司简介

Phoenix菲尼克斯电气集团,为用户提供全球领先的组合式接线端子、印刷电路板连接器、工业接插件、电动汽车充电连接器、模块化电接口产品
防雷及浪涌保护器、工业自动化控制系统及软件等,产品适用于能源行业、过程行业、基础设施、工厂自动化等工业领域 2018年
菲尼克斯获得“第十八届中国电气工业100强”和“竞争力十强”称号。菲尼克斯的螺丝端子品质处于行业第一。
华强芯城新引进一批菲尼克斯的固定式连接器和插拔式连接器,原厂直接供料,保证价格优惠,您值得拥有!

华强芯城菲尼克斯螺丝端子自营现货选型

固定式连接器可将信号、数据和动力直接、安全地传输至PCB。这种连接技术,节省空间,是加工和工业领域中多种应用的理想选择。

极数下单料号型号
21725656MPT 0.5/2-2.54
31725669MPT 0.5/3-2.54
41725672MPT 0.5/4-2.54
51725685MPT 0.5/5-2.54
61725698MPT 0.5/6-2.54
71725708MPT 0.5/7-2.54
81725711MPT 0.5/8-2.54
91725724MPT 0.5/9-2.54
101725737MPT 0.5/10-2.54
111725740MPT 0.5/11-2.54
121725753MPT 0.5/12-2.54
极数下单料号型号
21727010MKDS 1/2-3.81
31727023MKDS 1/3-3.81
41727036MKDS 1/4-3.81
51727049MKDS 1/5-3.81
61727052MKDS 1/6-3.81
71727065MKDS 1/7-3.81
81727078MKDS 1/8-3.81
91727081MKDS 1/9-3.81
101727094MKDS 1/10-3.81
111727104MKDS 1/11-3.81
121727117MKDS 1/12-3.81
极数下单料号型号
21730120MKDSP 1.5/2-5.08
31730133MKDSP 1.5/3-5.08
41730146MKDSP 1.5/4-5.08
51730159MKDSP 1.5/5-5.08
61730162MKDSP 1.5/6-5.08
71730175MKDSP 1.5/7-5.08
81730188MKDSP 1.5/8-5.08
91730191MKDSP 1.5/9-5.08
101730201MKDSP 1.5/10-5.08
111730214MKDSP 1.5/11-5.08
121730227MKDSP 1.5/12-5.08
极数下单料号型号
21715721MKDS 1.5/2-5.08
31715734MKDS 1.5/3-5.08
41715747MKDS 1.5/4-5.08
81715789MKDS 1.5/8-5.08
101715802MKDS 1.5/10-5.08
121715828MKDS 1.5/12-5.08

插拔式连接器采用易于操作的可插拔连接与牢固通用的螺钉方式相结合,使各种零件连接了起来。拔插式快速接线端子由两部分插拔连接而成,一部分将线压紧,然后插到另一部分,这部分在焊接到PCB板上。

极数下单料号型号
21827127MCVR 1.5/ 2-ST-3.81
31827130MCVR 1.5/ 3-ST-3.81
41827143MCVR 1.5/ 4-ST-3.81
51827156MCVR 1.5/ 5-ST-3.81
61827169MCVR 1.5/ 6-ST-3.81
71827172MCVR 1.5/ 7-ST-3.81
81827185MCVR 1.5/ 8-ST-3.81
91827198MCVR 1.5/ 9-ST-3.81
101827208MCVR 1.5/ 10-ST-3.81
111827211MCVR 1.5/ 11-ST-3.81
121827224MCVR 1.5/ 12-ST-3.81
131827237MCVR 1.5/ 13-ST-3.81
141827240MCVR 1.5/ 14-ST-3.81
151827253MCVR 1.5/ 15-ST-3.81
161827266MCVR 1.5/ 16-ST-3.81
极数下单料号型号
21803277MC 1.5/ 2-G-3.81
31803280MC 1.5/ 3-G-3.81
41803293MC 1.5/ 4-G-3.81
51803303MC 1.5/ 5-G-3.81
61803316MC 1.5/ 6-G-3.81
71803329MC 1.5/ 7-G-3.81
81803332MC 1.5/ 8-G-3.81
91803345MC 1.5/ 9-G-3.81
101803358MC 1.5/ 10-G-3.81
111803361MC 1.5/ 11-G-3.81
121803374MC 1.5/ 12-G-3.81
131803387MC 1.5/ 13-G-3.81
141803390MC 1.5/ 14-G-3.81
151803400MC 1.5/ 15-G-3.81
161803413MC 1.5/ 16-G-3.81
极数下单料号型号
21803426MCV 1.5/ 2-G-3.81
31803439MCV 1.5/ 3-G-3.81
41803442MCV 1.5/ 4-G-3.81
51803455MCV 1.5/ 5-G-3.81
61803468MCV 1.5/ 6-G-3.81
71803471MCV 1.5/ 7-G-3.81
81803484MCV 1.5/ 8-G-3.81
91803497MCV 1.5/ 9-G-3.81
101803507MCV 1.5/ 10-G-3.81
111803510MCV 1.5/ 11-G-3.81
121803523MCV 1.5/ 12-G-3.81
131803536MCV 1.5/ 13-G-3.81
141803549MCV 1.5/ 14-G-3.81
151803552MCV 1.5/ 15-G-3.81
161803565MCV 1.5/ 16-G-3.81
极数下单料号型号
21827703MC 1.5/ 2-STF-3.81
31827716MC 1.5/ 3-STF-3.81
41827729MC 1.5/ 4-STF-3.81
51827732MC 1.5/ 5-STF-3.81
61827745MC 1.5/ 6-STF-3.81
71827758MC 1.5/ 7-STF-3.81
81827761MC 1.5/ 8-STF-3.81
91827774MC 1.5/ 9-STF-3.81
101827787MC 1.5/ 10-STF-3.81
111827790MC 1.5/ 11-STF-3.81
121827800MC 1.5/ 12-STF-3.81
131827813MC 1.5/ 13-STF-3.81
141827826MC 1.5/ 14-STF-3.81
151827839MC 1.5/ 15-STF-3.81
161827842MC 1.5/ 16-STF-3.81
极数下单料号型号
21827868MC 1.5/ 2-GF-3.81
31827871MC 1.5/ 3-GF-3.81
41827884MC 1.5/ 4-GF-3.81
51827897MC 1.5/ 5-GF-3.81
61827907MC 1.5/ 6-GF-3.81
71827910MC 1.5/ 7-GF-3.81
81827923MC 1.5/ 8-GF-3.81
91827936MC 1.5/ 9-GF-3.81
101827949MC 1.5/ 10-GF-3.81
111827952MC 1.5/ 11-GF-3.81
121827965MC 1.5/ 12-GF-3.81
131827978MC 1.5/ 13-GF-3.81
141827981MC 1.5/ 14-GF-3.81
151827994MC 1.5/ 15-GF-3.81
161828003MC 1.5/ 16-GF-3.81
极数下单料号型号
21830596MCV 1.5/ 2-GF-3.81
31830606MCV 1.5/ 3-GF-3.81
41830619MCV 1.5/ 4-GF-3.81
51830622MCV 1.5/ 5-GF-3.81
61830635MCV 1.5/ 6-GF-3.81
71830648MCV 1.5/ 7-GF-3.81
81830651MCV 1.5/ 8-GF-3.81
91830664MCV 1.5/ 9-GF-3.81
101830677MCV 1.5/ 10-GF-3.81
111830680MCV 1.5/ 11-GF-3.81
121830693MCV 1.5/ 12-GF-3.81
131830703MCV 1.5/ 13-GF-3.81
141830716MCV 1.5/ 14-GF-3.81
151830729MCV 1.5/ 15-GF-3.81
161830732MCV 1.5/ 16-GF-3.81
极数下单料号型号
21803578MC 1.5/ 2-ST-3.81
31803581MC 1.5/ 3-ST-3.81
41803594MC 1.5/ 4-ST-3.81
51803604MC 1.5/ 5-ST-3.81
61803617MC 1.5/ 6-ST-3.81
71803620MC 1.5/ 7-ST-3.81
81803633MC 1.5/ 8-ST-3.81
91803646MC 1.5/ 9-ST-3.81
101803659MC 1.5/ 10-ST-3.81
111803662MC 1.5/ 11-ST-3.81
121803675MC 1.5/ 12-ST-3.81
131803688MC 1.5/ 13-ST-3.81
141803691MC 1.5/ 14-ST-3.81
151803701MC 1.5/ 15-ST-3.81
161803714MC 1.5/ 16-ST-3.81
极数下单料号型号
21803277MC 1.5/ 2-G-3.81
31803280MC 1.5/ 3-G-3.81
41803293MC 1.5/ 4-G-3.81
51803303MC 1.5/ 5-G-3.81
61803316MC 1.5/ 6-G-3.81
71803329MC 1.5/ 7-G-3.81
81803332MC 1.5/ 8-G-3.81
91803345MC 1.5/ 9-G-3.81
101803358MC 1.5/ 10-G-3.81
111803361MC 1.5/ 11-G-3.81
121803374MC 1.5/ 12-G-3.81
131803387MC 1.5/ 13-G-3.81
141803390MC 1.5/ 14-G-3.81
151803400MC 1.5/ 15-G-3.81
161803413MC 1.5/ 16-G-3.81
极数下单料号型号
21803426MCV 1.5/ 2-G-3.81
31803439MCV 1.5/ 3-G-3.81
41803442MCV 1.5/ 4-G-3.81
51803455MCV 1.5/ 5-G-3.81
61803468MCV 1.5/ 6-G-3.81
71803471MCV 1.5/ 7-G-3.81
81803484MCV 1.5/ 8-G-3.81
91803497MCV 1.5/ 9-G-3.81
101803507MCV 1.5/ 10-G-3.81
111803510MCV 1.5/ 11-G-3.81
121803523MCV 1.5/ 12-G-3.81
131803536MCV 1.5/ 13-G-3.81
141803549MCV 1.5/ 14-G-3.81
151803552MCV 1.5/ 15-G-3.81
161803565MCV 1.5/ 16-G-3.81
极数下单料号型号
21777989MSTB 2.5/ 2-STF-5.08
31777992MSTB 2.5/ 3-STF-5.08
41778001MSTB 2.5/ 4-STF-5.08
51778014MSTB 2.5/ 5-STF-5.08
61778027MSTB 2.5/ 6-STF-5.08
71778030MSTB 2.5/ 7-STF-5.08
81778043MSTB 2.5/ 8-STF-5.08
91778056MSTB 2.5/ 9-STF-5.08
101778069MSTB 2.5/ 10-STF-5.08
111778072MSTB 2.5/ 11-STF-5.08
121778085MSTB 2.5/ 12-STF-5.08
131778098MSTB 2.5/ 13-STF-5.08
141778108MSTB 2.5/ 14-STF-5.08
151778111MSTB 2.5/ 15-STF-5.08
161778124MSTB 2.5/ 16-STF-5.08
极数下单料号型号
21776508MSTBA 2.5/ 2-GF-5.08
31776511MSTBA 2.5/ 3-GF-5.08
41776524MSTBA 2.5/ 4-GF-5.08
51776537MSTBA 2.5/ 5-GF-5.08
61776540MSTBA 2.5/ 6-GF-5.08
71776553MSTBA 2.5/ 7-GF-5.08
81776566MSTBA 2.5/ 8-GF-5.08
91776579MSTBA 2.5/ 9-GF-5.08
101776582MSTBA 2.5/ 10-GF-5.08
111776595MSTBA 2.5/ 11-GF-5.08
121776605MSTBA 2.5/ 12-GF-5.08
131776618MSTBA 2.5/ 13-GF-5.08
141776621MSTBA 2.5/ 14-GF-5.08
151776634MSTBA 2.5/ 15-GF-5.08
161776647MSTBA 2.5/ 16-GF-5.08
极数下单料号型号
21777073MSTBV 2.5/ 2-GF-5.08
31777086MSTBV 2.5/ 3-GF-5.08
41777099MSTBV 2.5/ 4-GF-5.08
51777109MSTBV 2.5/ 5-GF-5.08
61777112MSTBV 2.5/ 6-GF-5.08
71777125MSTBV 2.5/ 7-GF-5.08
81777138MSTBV 2.5/ 8-GF-5.08
91777141MSTBV 2.5/ 9-GF-5.08
101777154MSTBV 2.5/ 10-GF-5.08
111777167MSTBV 2.5/ 11-GF-5.08
121777170MSTBV 2.5/ 12-GF-5.08
131777183MSTBV 2.5/ 13-GF-5.08
141777196MSTBV 2.5/ 14-GF-5.08
151777206MSTBV 2.5/ 15-GF-5.08
161777219MSTBV 2.5/ 16-GF-5.08
极数下单料号型号
21757019MSTB 2.5/ 2-ST-
5.08
31757022MSTB 2.5/ 3-ST-
5.08
41757035MSTB 2.5/ 4-ST-
5.08
51757048MSTB 2.5/ 5-ST-
5.08
61757051MSTB 2.5/ 6-ST-
5.08
71757064MSTB 2.5/ 7-ST-
5.08
81757077MSTB 2.5/ 8-ST-
5.08
91757080MSTB 2.5/ 9-ST-
5.08
101757093MSTB 2.5/ 10-ST-
5.08
111757103MSTB 2.5/ 11-ST-
5.08
121757116MSTB 2.5/ 12-ST-
5.08
131757129MSTB 2.5/ 13-ST-
5.08
141757132MSTB 2.5/ 14-ST-
5.08
151757145MSTB 2.5/ 15-ST-
5.08
161757158MSTB 2.5/ 16-ST-
5.08
极数下单料号型号
21757242MSTBA 2.5/ 2-G-5.08
31757255MSTBA 2.5/ 3-G-5.08
41757268MSTBA 2.5/ 4-G-5.08
51757271MSTBA 2.5/ 5-G-5.08
61757284MSTBA 2.5/ 6-G-5.08
71757297MSTBA 2.5/ 7-G-5.08
81757307MSTBA 2.5/ 8-G-5.08
91757310MSTBA 2.5/ 9-G-5.08
101757323MSTBA 2.5/ 10-G-5.08
111757336MSTBA 2.5/ 11-G-5.08
121757349MSTBA 2.5/ 12-G-5.08
131757352MSTBA 2.5/ 13-G-5.08
141757365MSTBA 2.5/ 14-G-5.08
151757378MSTBA 2.5/ 15-G-5.08
161757381MSTBA 2.5/ 16-G-5.08
极数下单料号型号
21755736MSTBVA 2.5/ 2-G-5.08
31755749MSTBVA 2.5/ 3-G-5.08
41755752MSTBVA 2.5/ 4-G-5.08
51755765MSTBVA 2.5/ 5-G-5.08
61755778MSTBVA 2.5/ 6-G-5.08
71755781MSTBVA 2.5/ 7-G-5.08
81755794MSTBVA 2.5/ 8-G-5.08
91755804MSTBVA 2.5/ 9-G-5.08
101755817MSTBVA 2.5/ 10-G-5.08
111755820MSTBVA 2.5/ 11-G-5.08
121755833MSTBVA 2.5/ 12-G-5.08
131755846MSTBVA 2.5/ 13-G-5.08
141755859MSTBVA 2.5/ 14-G-5.08
151755862MSTBVA 2.5/ 15-G-5.08
161755875MSTBVA 2.5/ 16-G-5.08
极数下单料号型号
21759017MSTB 2.5/ 2-G-5.08
31759020MSTB 2.5/ 3-G-5.08
41759033MSTB 2.5/ 4-G-5.08
51759046MSTB 2.5/ 5-G-5.08
61759059MSTB 2.5/ 6-G-5.08
71759062MSTB 2.5/ 7-G-5.08
81759075MSTB 2.5/ 8-G-5.08
91759088MSTB 2.5/ 9-G-5.08
101759091MSTB 2.5/ 10-G-5.08
111759101MSTB 2.5/ 11-G-5.08
121759114MSTB 2.5/ 12-G-5.08
131759127MSTB 2.5/ 13-G-5.08
141759130MSTB 2.5/ 14-G-5.08
151759143MSTB 2.5/ 15-G-5.08
161759156MSTB 2.5/ 16-G-5.08
极数下单料号型号
21758018MSTBV 2.5/ 2-G-5.08
31758021MSTBV 2.5/ 3-G-5.08
41758034MSTBV 2.5/ 4-G-5.08
51758047MSTBV 2.5/ 5-G-5.08
61758050MSTBV 2.5/ 6-G-5.08
71758063MSTBV 2.5/ 7-G-5.08
81758076MSTBV 2.5/ 8-G-5.08
91758089MSTBV 2.5/ 9-G-5.08
101758092MSTBV 2.5/ 10-G-5.08
111758102MSTBV 2.5/ 11-G-5.08
121758115MSTBV 2.5/ 12-G-5.08
131758128MSTBV 2.5/ 13-G-5.08
141758131MSTBV 2.5/ 14-G-5.08
151758144MSTBV 2.5/ 15-G-5.08
161758157MSTBV 2.5/ 16-G-5.08